Regisseur
Aanmelden

Het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld volgens de richtlijnen van het ministerie van OC&W. Dit collegegeld wordt jaarlijks geindexeerd. Meer gegevens hierover vind je op de site van Zuyd Hogeschool. Kom je er niet uit, neem dan contact op met Bureau Inschrijving van Zuyd, voor de meest actuele gegevens.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be