Regisseur
Aanmelden

Om te kunnen beoordelen of je beschikt over voldoende aanleg en ontwikkelingsmogelijkheden voor het vak, is er verplichte selectiecursus. Deze wordt telkens in het jaar voor aanvang van het betreffende studiejaar georganiseerd.

Wat betreft Corona en veiligheid
Er bestaat nog steeds besmettingsgevaar en dus een risico voor een veilige selectiecursus. Daarom dit: als je Coronaklachten hebt: doe dan eerst thuis een zelftest.  Een negatieve uitslag? Dan kom je gewoon naar de selectie. Een positieve: dan meld je je meteen af én volg je de GGD quarantaineregels die thans gelden. We zullen dan samen zoeken naar een alternatieve manier van selecteren.

De selectiecursus bestaat uit 4 delen.
Als je geplaatst bent ontvang je voor elk deel hierover per email alle details.

Deel 1 wordt georganiseerd voor de studierichtingen acteur, performer en regisseur tegelijk. Er zijn ook specifieke delen 1 voor alléén regisseren en voor alléén performen.

Deel 1 - Algemeen
Deel 1 - Alléén performen
Deel 1 - Alléén regie

Duur
Één dag

Data
Maandag 9 januari 2023
Dinsdag 10 januari 2023
Woensdag 11 januari 2023
Donderdag 12 januari 2023

Doelstelling en inhoud
In deel 1 wordt uitgezocht of je beschikt over de elementaire aanleg voor het theatervak. Wij komen jou (de kandidaat) tegen in de volgende onderdelen:

* een live-presentatie vanuit een zelf gekozen tekst die je speelt met een zwijgende medespeler.
* een live-spelles waarin een docent met jou werkt aan de meegenomen tekst. Spelinzicht, verbeelding en vormgevoel komen aan de orde.
* een live-spelles waarin een docent met jou werkt aan jouw gevoel voor het onverwachte, jouw theatrale vormgevoel en het vermogen eigenheid en ensemble te verbinden.
* de “lege ruimte”: je krijgt in je eentje een lokaal ter beschikking waarin een camera staat. Je “vult” de ruimte en de tijd met wat je aan ons wilt tonen.

Thuiswerkopdrachten
Thuis voor te bereiden opdrachten: een live-presentatie en een lege-ruimteopdracht.

Resultaat
Na dit eerste deel krijg je per email schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot deel 2. Indien gewenst, ontvangt elke niet aangenomen kandidaat individuele mondelinge feedback.

Duur
Één dag

Datum
Maandag 16 januari 2023 

Doelstelling en inhoud
Op deze dag zoeken we uit of je aanleg hebt om de opleiding tot performer te gaan volgen. We ontmoeten jou in de volgende onderdelen:

* live-performance les waarin de docent met je werkt aan een voorbereide solo.
* live-les instinctive performance waarin je vanuit fysiek spel en onverwachte confrontaties de vloer vult. 
* de “lege ruimte”: je krijgt in je eentje een lokaal ter beschikking waarin een camera staat. Je “vult” de ruimte en de tijd met wat je aan ons wilt tonen.
* een groepsgesprek over performance-kunst

Thuiswerkopdrachten
Thuis voor te bereiden opdrachten: een solo-performance en een lege-ruimteopdracht.

Resultaat
Na dit eerste deel krijg je per email schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot deel 2 van de selectiecursus. Indien gewenst, ontvangt elke niet aangenomen kandidaat individuele mondelinge feedback.

Duur
Één dag

Data
Maandag 9 januari 2023
Maandag 16 januari 2023

Doelstelling en inhoud
De doelstelling voor de regieselectie is tweeledig. In eerste instantie is deel 1 oriënterend van aard; je leert via lessen de Regieopleiding beter kennen en de docenten ontmoeten jou als student. Daarnaast wordt in dit deel uitgezocht of je beschikt over de elementaire aanleg voor het vak regisseren.

Op deze dag volg je een aantal lessen die door de docenten van de regie opleiding worden verzorgd: een regieles, een improvisatieles, een techniekles spraak en een theorieles. Leidraad voor al deze lessen is een tekst die door ons is uitgezocht en die je vooraf toegestuurd krijgt om goed door te lezen.

Tevens is er een gesprek met begeleidende studenten.

Thuiswerkopdracht
Thuis voor te bereiden opdracht: een lees-opdracht.

Resultaat
Na dit eerste deel krijg je per email schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot deel 2 van de selectiecursus voor de richting R (regie). Indien gewenst, ontvangt elke niet aangenomen kandidaat individuele mondelinge feedback.

Deel 2
Deel 3
Deel 4

Data
Maandag 23 + dinsdag 24 januari 2023
Woensdag 25 + donderdag 26 januari 2023

Structuur en inhoud
Deel 2 bestaat uit twee dagen:

DAG 1
Voor alle selectiedeelnemers  is de eerste dag hetzelfde en deze bestaat uit de volgende onderdelen:

* een stemles waarin de mogelijkheid van je stem en muzikaal gehoor wordt onderzocht
* “showroom” een groepsgesprek en presentatie van beeldmateriaal
* vrije opdracht: je bent 3 minuten live vanuit een vast camerastandpunt. Je laat iets zien waarin duidelijk wordt welke opleiding je bij ons zou willen volgen (R/A/P).Wij bespreken je werk heel kort en geven je aanwijzingen waarmee je je werk zou kunnen verbeteren. Later op de dag volgt er dan een tweede sessie.

BELANGRIJK: aan het einde van dag 1 vertellen wij je voor welke opleiding je, volgens ons, het meeste talent hebt. Jij bepaalt dan zelf of je dat advies volgt of toch gaat voor de opleiding van je eigen keuze.

DAG 2
Deze dag bestaat uit de volgende onderdelen:

* een bewegingsles en test waarin je fysieke mogelijkheden worden verkend
* workshops in de opleiding die je gekozen hebt:
Acteren: twee spellessen vanuit tekst en vanuit improvisatie
Performen: twee performance lessen + instinctive performance (ipv beweging)
Regie: twee lessen waarin het regisseren de hoofdrol speelt

Thuiswerkopdrachten
Voorbereiden voor DAG 1: kleine opdracht voor de stemles, showroom-opdracht en vrije opdracht.
Voorbereiden voor DAG 2: opdrachten voor de workshops acteren, performen en regie.
Al naar gelang je keuze voor A of P of R bereid je de bijbehorende opdracht 100% voor,  daarnaast oriënteer je je op de twee opdrachten van de andere richtingen.

Resultaat
Na dit tweede deel krijg je per e-mail schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot deel 3 van de selectiecursus voor één specifieke opleiding. Indien gewenst, ontvangt elke niet aangenomen kandidaat individuele mondelinge feedback.

Data
Maandag 6 + dinsdag 7 + woensdag 8 februari 2023

Doelstelling
Vaststellen of je kunt worden toegelaten tot één van deze drie opleidingen van de Toneelacademie Maastricht.

Structuur en inhoud
Deel 3 bestaat uit drie achtereenvolgende dagen. Gedurende deze drie dagen werk je intensief in workshops die gericht zijn op de opleiding waar je — op grond van de uitslag in deel 2 — het meeste talent voor hebt.

Volg je de richting Acteren dan bestaat deel drie uit de volgende onderdelen:
• een workshop Acteren, vanuit specifiek teksttoneel (thuiswerkopdracht)
• een workshop Film, hierin speel je voor de camera (thuiswerkopdracht)
• een workshop Actie-Reactie, op basis van eigen werk/reflectie over het aangeboden teksttoneel materiaal (thuiswerkopdracht)
• een workshop Fysiek Theater, waarin je fysieke mogelijkheden worden verkend
• een workshop Muziek maken waarin je (collectieve) muzikaliteit onderzocht wordt
• een gesprek met als uitgangspunt je eigen CV en je eigen bronnen/fascinaties rondom het theatervak

Volg je de richting Performen dan kan je de volgende onderdelen verwachten:
• een workshop Performen vanuit de inzet van technologie en audiovisuele media (thuiswerkopdracht)
• een workshop Performen waarin taal en het directe contact met het publiek centraal staan
• een workshop Lecture Performen waarin je een gegeven tekst vormgeeft
• een workshop Instinctive Performance waarin je improviserend op de theatervloer staat met nadruk op je fysieke spel
• een workshop Camera/Voice
• een gesprek met als uitgangspunt een voorbereide schrijfopdracht (gedachten over de kunstenaar van de toekomst + je eigen CV) en je eigen bronnen/fascinaties rondom het theatervak (thuiswerkopdracht)
• een workshop Muziek maken waarin je (collectieve) muzikaliteit onderzocht wordt

 Volg je de richting Regisseren, dan krijg je:
• een workshop Theatermaken(thuiswerkopdracht)
• een workshop Regisseren; scène-regie(thuiswerkopdracht)
• een workshop Regietraining; je bent zowel speler als waarnemer en ontwikkelt met elkaar nieuw materiaal
• een groepsgesprek met als uitgangspunt je regieconcept, je eigen CV en je eigen bronnen/fascinaties rondom het theatervak.

Thuiswerkopdrachten
Uiteraard kennen de verschillende workshops ook verschillende thuiswerkopdrachten. Deze bestaan uit het voorbereiden van de workshops, afhankelijk van de te volgen richting.

Resultaat
Na dit derde deel krijg je per e-mail schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot deel 4. Indien gewenst, ontvangt elke niet aangenomen kandidaat individuele mondelinge feedback.

Duur
Één dag

Datum
Woensdag 15 februari 2023

Inhoud
Indien je toelaatbaar en geplaatst bent voor een opleiding volgt nog een dag waarin de academie een gesprek voert met de kandidaat over motivatie, mogelijkheden en verwachtingen.

Deel 4 is geen selectieronde. Echter, zonder deelname en gesprek kunnen we je toelating niet definitief maken. Na deel 4 wordt door jou en door ons je inschrijving schriftelijk bevestigd.

Na een succesvolle deelname aan de selectiecursus, moet je je wel nog inschrijven via Studielink.nl, de gegevens hierover ontvang je samen met de bevestiging dat je bent aangenomen aan de Toneelacademie Maastricht.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be