Regisseur
Aanmelden

Om te kunnen beoordelen of je beschikt over voldoende aanleg en ontwikkelingsmogelijkheden voor het vak, is er verplichte selectiecursus. Deze wordt telkens in het jaar voor aanvang van het betreffende studiejaar georganiseerd.

De selectiecursus bestaat uit 4 delen

Deel 1 wordt georganiseerd voor de studierichtingen acteur, performer en regisseur tegelijk. Er zijn ook specifieke delen 1 voor alléén regisseren en voor alléén performen.

Deel 1 - Algemeen
Deel 1 - Alléén performen
Deel 1 - Alléén regie

Duur
Één dag

Data
Maandag 13 januari 2020
Dinsdag 14 januari 2020
Woensdag 15 januari 2020
Donderdag 16 januari 2020

Doelstelling
In deel 1 wordt uitgezocht of je beschikt over de elementaire aanleg voor het theatervak. Wij komen jou (de kandidaat) tegen in de volgende onderdelen:

• een solopresentatie, gekozen en voorbereid door de kandidaat.
• spelles waarbij een speldocent met je aan het werk gaat, met de door jou gekozen solotekst als basismateriaal.
• spelles waarbij een speldocent met je aan het werk gaat vanuit improvisatie en je elementaire spelvaardigheden en spelinzicht verkent.
• de vrije ruimte: je laat iets zien, of horen wat jij, denkend, dansend, schrijvend, filmend, musicerend, theatraal, etc…., aan ons wil tonen.

Thuiswerkopdrachten 
Thuis voor te bereiden opdrachten: een solopresentatie en een vrije-ruimteopdracht.

Resultaat
Na dit eerste deel krijg je per email schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot deel 2. Indien gewenst, ontvangt elke niet aangenomen kandidaat individuele mondelinge feedback.

Duur
Één dag

Datum
Donderdag 9 januari 2020

Doelstelling
Op  deze dag zoeken we uit of je aanleg hebt om de opleiding tot performer te gaan volgen. We ontmoeten jou in de volgende onderdelen:

• workshop waarin je onder begeleiding van een docent werkt aan een solo-performance. Aan het einde van deze workshop presenteer je deze performance.
• instinctive performance waarin je improviserend op de theatervloer staat met nadruk op je fysieke spel.
• de vrije ruimte: je laat iets zien, of horen wat jij, denkend, dansend, schrijvend, filmend, musicerend, theatraal, etc…., aan ons wil tonen.
• groepsgesprek waarin de vraag: wat is performen? centraal staat.

Thuiswerkopdrachten
Thuis voor te bereiden opdrachten: performance opdracht en vrije ruimte opdracht.

Resultaat
Na dit eerste deel krijg je per email schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot deel 2 van de selectiecursus. Indien gewenst, ontvangt elke niet aangenomen kandidaat individuele mondelinge feedback.

Duur
Één dag

Data
Donderdag 9 januari 2020
Maandag 13 januari 2020

Doelstelling en inhoud
De doelstelling voor de regieselectie is tweeledig. In eerste instantie is deel 1 oriënterend van aard; je leert via lessen de Regie Opleiding beter kennen en de docenten ontmoeten jou als student. Daarnaast wordt in dit deel uitgezocht of je beschikt over de elementaire aanleg voor het vak regisseren.

Alle kernteamleden van de opleiding verzorgen een les van 90 minuten. Deze lessen zul je volgen: een regieles, een techniekles beweging, een techniekles spraak en een theorieles.

Leidraad voor al deze lessen is het verhaal van Orpheus en Eurydice uit de Metamorphosen van Ovidius.

Tevens is er een gesprek met begeleidende studenten.

Thuiswerkopdracht
Lees het verhaal van Orpheus en Eurydice goed door. In de lessen zelf wordt duidelijk op welke manier je met deze tekst aan de slag zult gaan.

Resultaat
Na dit eerste deel krijg je per email schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot deel 2 van de selectiecursus voor de richting R (regie). Indien gewenst, ontvangt elke niet aangenomen kandidaat individuele mondelinge feedback.

Deel 2
Deel 3
Deel 4

Duur
Twee achtereenvolgende dagen incl. één avond.

Data
Dinsdag 21 + woensdag 22 januari 2020
Maandag 27 + dinsdag 28 januari 2020
Donderdag 30 + vrijdag 31 januari 2020

Combinatie
Als je toegelaten bent tot deel 2, kies je zelf voor een combinatie:
• A/P: Acteren/Performen
• R/P: Regisseren/Performen
Behalve als je uit het specifieke deel 1 voor alléén regie komt, dan ga je in deel 2 door voor alléén regie (op 21+22 januari)

Voor alle selecties deel 2 (A/P, R/P en alléén R) zijn de volgende onderdelen hetzelfde:
• een bewegingsles en -test waarin je fysieke mogelijkheden worden verkend
• een stemtest waarin de mogelijkheden van je stem en je muzikaal gehoor wordt onderzocht (thuiswerkopdracht).
• een voorbereide schrijfopdracht (gedachten over de kunstenaar van de toekomst + je eigen CV), deze tekst is voor alle docenten beschikbaar.

Voor de richting A/P krijg je daarnaast een workshop Teksttoneel (thuiswerkopdracht) en een workshop Performen op basis van eigen materiaal dat je zelf voorbereid hebt (thuiswerkopdracht)

Voor de richting R/P krijg je daarnaast een workshop Regie (thuiswerkopdracht) en een workshop Performen op basis van eigen materiaal dat je zelf voorbereid hebt (thuiswerkopdracht)

Voor specifiek deel 2 voor alléén R krijg je daarnaast een workshop Regie (thuiswerkopdracht) en een workshop “Showroom” met meegebracht audiovisueel materiaal (thuiswerkopdracht).

Verder ontmoet je studenten die warming-ups verzorgen en je voorlichting geven over de academie en de opleidingen.

Thuiswerkopdrachten
Voorbereiden voor de stemtest en workshops, afhankelijk van de door jou gemaakte keuze.

Resultaat
Na dit tweede deel krijg je per e-mail schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot deel 3 van de selectiecursus voor één specifieke opleiding. Indien gewenst, ontvangt elke niet aangenomen kandidaat individuele mondelinge feedback.

Duur
Drie achtereenvolgende dagen incl. twee avonden.

Data
Woensdag 5 + donderdag 6 + vrijdag 7 februari 2020
Dinsdag 11 + woensdag 12 + donderdag 13 februari 2020

Doelstelling
Vaststellen of je kunt worden toegelaten tot één van deze drie opleidingen van de Toneelacademie Maastricht.

Inhoud
Gedurende deze drie dagen werk je intensief in workshops die gericht zijn op de opleiding waar je — op grond van de uitslag in deel 2 — het meeste talent voor hebt.

Volg je de richting Acteren dan bestaat deel drie uit de volgende onderdelen:
• een workshop Acteren, vanuit specifiek teksttoneel (thuiswerkopdracht)
• een workshop Acteren voor de camera (thuiswerkopdracht)
• een workshop Multidisciplinair, op basis van eigen werk (thuiswerkopdracht)
• een workshop Improvisatie
• een workshop Muziek maken waarin je (collectieve) muzikaliteit onderzocht wordt
• een (portfolio-)gesprek met als uitgangspunt je eigen CV, de schrijfopdracht uit deel 2 en je eigen bronnen/fascinaties rondom het theatervak

Volg je de richting Performen dan kan je de volgende onderdelen verwachten:
• een workshop Performen vanuit de inzet van technologie en audiovisuele media (thuiswerkopdracht)
• een workshop Performen waarin taal en het directe contact met het publiek centraal staan
• een workshop Lecture Performen waarin je een gegeven tekst vormgeeft
• een workshop Instinctive Performance waarin je improviserend op de theatervloer staat met nadruk op je fysieke spel
• een workshop Schrijven
• een (portfolio-)gesprek met als uitgangspunt je eigen CV, de schrijfopdracht uit deel 2 en je eigen bronnen/fascinaties rondom het theatervak

Volg je de richting Regisseren, dan krijg je:
• een workshop Theatermaken(thuiswerkopdracht)
• een workshop Regisseren; scène-regie(thuiswerkopdracht)
• een workshop Regietraining; je bent zowel speler als waarnemer en ontwikkelt met elkaar nieuw materiaal.
• een groepsgesprek met als uitgangspunt je regieconcept, eigen CV, de schrijfopdracht uit deel 2 en je eigen bronnen/fascinaties rondom het theatervak.

Thuiswerkopdrachten
Uiteraard kennen de verschillende workshops ook verschillende thuiswerkopdrachten. Deze bestaan uit het voorbereiden van de workshops, afhankelijk van de te volgen richting.

Resultaat
Na dit derde deel krijg je per e-mail schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot deel 4. Indien gewenst, ontvangt elke niet aangenomen kandidaat individuele mondelinge feedback.

Duur
Één dag

Datum
Woensdag 15 april 2020

Inhoud
Indien je toelaatbaar en geplaatst bent voor een opleiding volgt nog een dag waarin de academie een gesprek voert met de kandidaat over motivatie, mogelijkheden en verwachtingen.

Deel 4 is geen selectieronde. Echter, zonder deelname en gesprek kunnen we je toelating niet definitief maken. Na deel 4 wordt door jou en door ons je inschrijving schriftelijk bevestigd.

Na een succesvolle deelname aan de selectiecursus, moet je je wel nog inschrijven via Studielink.nl, de gegevens hierover ontvang je samen met de bevestiging dat je bent aangenomen aan de Toneelacademie Maastricht.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Opleidingen Producties Studenten
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Producties
Studenten
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Opleidingen Producties Studenten
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Producties
Studenten
Website by Wies Hermans - Fuut.be