Lectoraten

Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten

Het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten is een centrum voor onderzoek dat bijdraagt aan de versterking van het kunstonderwijs en de kunstpraktijk.

Engagement en Artistiek Onderzoek

Hoe wordt kunst relevant? En wat betekent het als we zeggen dat kunstenaars kennis maken? Engagement en artistiek onderzoek zijn de thema’s van het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten. Het lectoraat ontwikkelt artistiek onderzoek als een experimentele, intieme etnografie waarin de systematische ontvankelijkheid voor de wereld centraal staat. Het lectoraat stimuleert werk dat de rijkdom exploreert die verborgen ligt tussen oppositionele clichés over kunst, samenleving, politiek, wetenschap en onderzoek. Daardoor functioneert het lectoraat als een vanzelfsprekend én schurend onderdeel van de Faculteit van de Kunsten van Zuyd.
 
Praktijkonderzoek in en voor de Kunsten
Door praktijkonderzoek in en voor de kunsten wil het lectoraat bijdragen aan het opleiden van de kunstenaars van de 21e eeuw. Het lectoraat draagt vanuit haar onderzoeksexpertise bij aan het vernieuwen van bestaande curricula en het ontwikkelen van nieuw onderwijs, aan docentprofessionalisering en aan de wisselwerking met het werkveld en de maatschappelijke omgeving.

Voor meer informatie over het onderzoek en onderwijs van het lectoraat, ga naar http://lectoraataok.nl/.


Lectoraat Technology Driven Art

Zuyd Hogeschool wil binnen haar kunstopleidingen de invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen op artistieke processen onderzoeken, bevragen en stimuleren. Met name de razendsnelle ontwikkelingen op het digitale vlak bieden nieuwe mogelijkheden en uitdagingen voor de artistieke praktijk. Maar ook nieuwe materialen en productietechnieken dringen in de kunstenpraktijk door. De ‘Technology Driven Artist’ schakelt virtuoos tussen verschillende media, kunstdisciplines en productieprocessen. Het kunstwerk nestelt zich op grensgebieden.

Dat heeft ook invloed op de distributie en de perceptie van het kunstwerk. Technology Driven Art infiltreert de klassieke vertoningskanalen met hybride kunst en zoekt naar nieuwe vertoningsplaatsen daarbuiten. Crossover en intermedialiteit zijn kernbegrippen geworden voor de hedendaagse kunstbeoefening. Die intermediale besmetting grijpt in op elke fase van de artistieke creatie: van concept, over uitvoering tot de verspreiding van het werk. Het lectoraat Technology Driven Art (opgestart begin 2014) wil werkbare strategieën ontwikkelen voor deze drie stadia. Het kadert ‘het nieuwe’ van de invloed van technologische ontwikkelingen in een ruimer historisch perspectief. Het bevraagt de politieke en maatschappelijke invloed van technologie in de kunst. Het ondersteunt het ‘intermediale denken’ in artistieke processen.

Het lectoraat heeft een eigen website met meer informatie.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be