Lectoraten

Lectoraat What Art Knows

Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK) heeft per 1 oktober haar naam gewijzigd in: lectoraat What Art Knows (Engels: research centre What Art Knows). De nieuwe naam verwijst naar de focus en expertise die het lectoraat de afgelopen jaren heeft opgebouwd: het ontwikkelen van artistiek onderzoek.

Artistiek onderzoek is een relatief nieuw vakgebied binnen de kunsten. Het ziet de kunstpraktijk als een vorm van kennisproductie. Net als wetenschap produceert kunst kennis – een andersoortige vorm van weten. Wat kunst precies weet, en hoe artistiek onderzoek in de praktijk van het kunstonderwijs kan worden ingebed, zijn de onderzoeksthema’s van het lectoraat de komende jaren. Lector Ruth Benschop: “De nieuwe naam verwijst naar het onderzoek wat we de komende jaren zullen doen binnen de kunstopleidingen van Zuyd Hogeschool: welke vormen en methoden van weten worden er gecultiveerd binnen de verschillende kunstdisciplines? Denk bijvoorbeeld aan kennis over de lichamelijkheid van de kunstenaar, of het weten dat verschillende vormen van tekenen oplevert. De nieuwe naam sluit daarmee ook beter aan bij ontwikkelingen in het onderwijs en in het werkveld van de hedendaagse kunstenaar.”

Het lectoraat What Art Knows – afgelopen jaar beoordeeld als excellent – is een centrum voor onderzoek aan de kunstopleidingen van Zuyd Hogeschool. Het onderzoek van het lectoraat – en de onlangs gelanceerde netwerkorganisatie voor PhDs in de kunsten MERIAN – richt zich op artistiek onderzoek en engagement in de kunsten. Het lectoraat staat zowel binnen Zuyd Hogeschool als onder de kunstlectoraten en onderzoeksinstellingen in Nederland bekend om haar eigen ‘Maastrichtse stijl’ van artistiek onderzoek.

Voor meer informatie: www.whatartknows.nl.

Lectoraat Technology Driven Art

Zuyd Hogeschool wil binnen haar kunstopleidingen de invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen op artistieke processen onderzoeken, bevragen en stimuleren. Met name de razendsnelle ontwikkelingen op het digitale vlak bieden nieuwe mogelijkheden en uitdagingen voor de artistieke praktijk. Maar ook nieuwe materialen en productietechnieken dringen in de kunstenpraktijk door. De ‘Technology Driven Artist’ schakelt virtuoos tussen verschillende media, kunstdisciplines en productieprocessen. Het kunstwerk nestelt zich op grensgebieden.

Dat heeft ook invloed op de distributie en de perceptie van het kunstwerk. Technology Driven Art infiltreert de klassieke vertoningskanalen met hybride kunst en zoekt naar nieuwe vertoningsplaatsen daarbuiten. Crossover en intermedialiteit zijn kernbegrippen geworden voor de hedendaagse kunstbeoefening. Die intermediale besmetting grijpt in op elke fase van de artistieke creatie: van concept, over uitvoering tot de verspreiding van het werk. Het lectoraat Technology Driven Art (opgestart begin 2014) wil werkbare strategieën ontwikkelen voor deze drie stadia. Het kadert ‘het nieuwe’ van de invloed van technologische ontwikkelingen in een ruimer historisch perspectief. Het bevraagt de politieke en maatschappelijke invloed van technologie in de kunst. Het ondersteunt het ‘intermediale denken’ in artistieke processen.

Het lectoraat heeft een eigen website met meer informatie.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be