Regisseur
Lessen

Hoofdvakken
Regisseren en Theatermaken

Theorie
Dramaturgie, Theatergeschiedenis, Cultuurbeschouwing, Filmanalyse, Theaterbestel

Techniek
Spraak, Zang en Beweging

Na het behalen van het propedeusejaar volg je tot het begin van het derde jaar een lineair lesprogramma. Daarin komen bovenstaande elementen aan bod.

In het derde en vierde jaar volgen de opleidingspecifieke werkplaatsen op het gebied van fysiek theater, ervaringstheater en community arts. Je regisseert, speelt en geeft les. Binnen workshops wordt aandacht besteed aan het zelf schrijven van toneelteksten en scenario’s en het zelf regisseren en spelen daarvan.

Op vaktheoretisch gebied krijg je lessen in regiegeschiedenis, conceptontwikkeling en essay schrijven. Ook ontwikkel je een visie op vakspecifieke veranderingsprocessen, zoals de introductie van de ckv-vakken in het onderwijs.

We zetten met iedere student een individueel studietraject uit. Daarbij kijken we uitvoerig naar je ambities, specialiteiten en behoeftes. De Toneelacademie kent naast het praktijkprojectonderwijs ook kleinere workshops op het gebied van casting, subsidieaanvragen, en specialismen zoals bijvoorbeeld toneelschrijven.

Een klein team van vaste docenten begeleidt en volgt je door je studie. Iedere student heeft een mentor. Deze mentoren zijn verenigd in kernteams, die de inhoud van het curriculum bedenken, bewaken en evalueren. Zij overleggen met de vele gastdocenten, volgen je ontwikkeling en vormen voor jou de brug tussen alle gastdocenten, projecten en stages.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be