Docent & regisseur (deeltijdopleiding)
Aanmelden

• Wettelijke minimumleeftijd: 17 jaar.
• Een diploma vwo, havo, mbo of een daarmee gelijk te stellen diploma is vereist. Soms kan hiervan worden afgeweken, indien iemand blijk heeft gegeven van een uitzonderlijke geschiktheid voor het vak.
• De opleiding is deeltijds. We beschouwen daarom je huidige kennis en ervaring in het lesgeven of het werken met groepen als een pluspunt bij de selecties.
• Elke student moet zich opgeven voor de selectiecursus. Je kan alleen worden toegelaten als je deze selectiecursus met succes hebt afgerond.
• Er is jaarlijks plaats voor maximaal 12 nieuwe studenten. 

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be