Docent & regisseur (deeltijdopleiding)
Aanmelden

Om te kunnen beoordelen of je beschikt over voldoende aanleg en ontwikkelingsmogelijkheden voor het vak, organiseert de Toneelacademie Maastricht de verplichte selectiecursus. Deze wordt telkens in het voorjaar voor aanvang van het betreffende studiejaar georganiseerd.
De selectiecursus bestaat uit twee delen en een aantal thuiswerk-opdrachten.

Deel 1
Deel 2

Duur
Één dag

Data
woensdag 27 maart 2024 
donderdag 28 maart 2024

Inhoud
• Je presenteert een (zelf gekozen) monoloog
• Spelles: je voert diverse improvisatie-opdrachten uit onder leiding van een speldocent
• Theatermaken: je werkt een voorbereide scène of performance uit met medekandidaten.
• Stemles: samen onderzoeken we je mogelijkheden in spraak en muzikaal gehoor

Thuiswerkopdrachten 
Je bereidt de presentatie van de monoloog voor. Daarnaast krijg je een opdracht theatermaken en een kleine opdracht voor de stemles.

Resultaat
Na dit eerste deel krijg je per email schriftelijk de uitslag of je bent toegelaten tot deel 2 van de selectiecursus. Indien gewenst, ontvangt elke niet-aangenomen kandidaat individuele mondelinge feedback.

Duur
Twee achtereenvolgende dagen: 1 dag + avond en 1 dag

Data
Woensdag 15 + donderdag 16 mei 2024
Woensdag 22 + donderdag 23 mei 2024

Inhoud
• Regie: je krijgt vooraf een fragment van een toneelstuk en maakt thuis een regieplan. Je krijgt repetitietijd met je spelers en daarna vindt de presentatie van je scène plaats. Tenslotte is er nog een nagesprek over jouw scène met de speldocent en een theoriedocent. De speldocent heeft je repetitie en je scène gezien. De theoriedocent heeft je regieplan gelezen en je scène gezien.
• Teksttheater: je repeteert en speelt een scène naar aanleiding van een door ons uitgekozen toneeltekst. De docent maakt een rolverdeling en coacht de spelers.
• Vrije Ruimte: je toont iets dat je met ons wil delen en dat naar jouw indruk in de rest van de selecties niet aan bod komt. Dit blok wordt niet beoordeeld maar geeft ons een vollediger beeld van jou.
• Bewegingsles: Onder begeleiding van een bewegingsdocent verken je je fysieke expressieve mogelijkheden
• Stemles: Onder begeleiding van een stemdocent verken je je stemkwaliteiten
• Het gesprek: De docent cultuurbeschouwing presenteert een kunstwerk. Je hebt in groep een gesprek over dit kunstwerk. Je hoeft dit onderdeel niet voor te bereiden.  

Thuiswerkopdrachten 
Thuis voor te bereiden onderdelen: regieplan, teksttheater en de vrije ruimte. 

Resultaat
Na dit tweede deel krijg je per email schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot de deeltijd opleiding D&R. Indien gewenst, ontvangt elke niet aangenomen kandidaat individuele mondelinge feedback.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be