Docent & regisseur (deeltijdopleiding)
Studieprogramma

Studiebelasting

D&R is een vierjarige opleiding die je, mits je aan een aantal voorwaarden voldoet, in drie jaar kan voltooien. De opleiding is deeltijds, de lessen zijn op vrijdag en zaterdag, je krijgt dan 16 tot 18 uren les. Daarnaast is gemiddeld 8 uren per week aan zelfstudie nodig en loop je vanaf het tweede jaar een dagdeel per week stage. 

 Propedeuse
 Basis
Vakfase
Eindfase
Stages

In de propedeuse krijg je: elementair spel, cultuurbeschouwing, elementair theatermaken en elementaire didactiek.

Als je voor een aantal van deze vakken tijdens de selectiecursus blijk geeft van voldoende kennis en/of ervaring, dan kan je toegelaten worden tot het verkorte driejarige traject. De opleiding start dan in de basisfase.

In de basisfase wordt een stevige vaktechnische en didactische basis gelegd. Je krijgt spel-, stem-, zang en bewegingsles en je leert hoe je een les opbouwt. Je zet de eerste stappen als theatermaker.

In de vakfase verdiep je de vaardigheden van de basisfase en het docentschap. Je loopt stages in en buiten het onderwijs. In het tweede deel van deze fase verwerf je tools om het regie-ambacht onder de knie te krijgen (regietraining). Als theatermaker krijg je ruimte om een persoonlijke handtekening te ontwikkelen.

Je voltooit je studie met de eindfase. Je blijft actief als speler en beweger. In het vaste lesprogramma krijg je uitgebreid ondersteuning voor je regiestage. Je schrijft een essay en je maakt theater vanuit artistiek onderzoek.

De stages, in de vak- en eindfase, vinden plaats in de eigen woon/werkomgeving en vragen per week 1 tot 2 dagdelen studietijd. Je werkt onder de hoede van een stagebegeleider. Daarnaast word je ondersteund door docenten van de Toneelacademie.

Het curriculum van de opleiding bestaat uit een vast programma, flexible modules met lessen door gastdocenten, praktijkopdrachten en stages. In de vrije ruimte kiezen studenten zelf welk onderdeel ze nog willen verdiepen. Je maakt een buitenlandse studiereis.


Vast programma

·       spel: teksttheater, improvisatie en spelprojecten met gastregisseurs
·       beweging en bewegingstheater
·       stem, spraak en koorzang
·       speldidactiek
·       regietraining en -practicum
·       dramaturgie
·       cultuurbeschouwing
·       theatermaken
·       artistiek onderzoek en essay


Flexibele modules

·       scenografie en lichttechniek
·       kostuums
·       multimediale technieken
·       schrijven en literatuurbewerking
·       cultureel ondernemerschap
·       gastlessen van professionals uit de beroepspraktijk
·       ...


Praktijkoefening, stages

In het totaal zijn er de volgende praktijkopdrachten of stages:
·       theatermaken met kinderen (basis)
·       theatermaken met medestudenten (basis-, vak- en eindfase)
·       theaterlesstage in het onderwijs en kunsteducatieve setting in eigen
        woon/werkomgeving (vakfase)
·       regiepracticum met spelers van de vooropleiding en externe spelers (vakfase)
·       regiestage met niet-professionele spelers in eigen woon/werkomgeving
        (eindfase)


Individuele aandacht

Toneelacademie Maastricht is een hechte gemeenschap van denkers, durvers en doeners. Onze opleiding werkt met kleine groepen van maximaal 12 studenten per jaar. Hierdoor is veel individuele aandacht mogelijk. Een klein team vaste docenten, aangevuld met gastdocenten, heeft een stevige band met de internationale beroepspraktijk.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Foto: EINDSPEL
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be