Afgestudeerd als Performer in 2021
Portfolio
In het vierde jaar van de Toneelacademie heeft Luuk de voorstelling “De Wereldverbeteraar” gemaakt samen met de vierdejaars regisseur Sander van Egmond onder de paraplu van Toneelgroep Maastricht. Het bekende stuk van Thomas Bernhard moest in een nieuw jasje gestoken worden, omdat Luuk, in tegenstelling tot “De Wereldverbeteraar” die door Thomas Bernhard beschreven is, een jongen van 22 jaar is. De lichamelijke kuren zijn verandert in mentale kuren. Het verrotte cynisme is verandert naar een jeugdige naïviteit. Er lijkt een overvloed aan keuzes, maar te weinig knopen worden doorgehakt. De twijfel slaat door en de toekomst komt dichterbij. Het is een monoloog die de tijdgeest vangt. Luuk van Gils weet een frisse en nieuwe draai te geven aan het stuk. Het is Bijzonder om te zien hoe hij zijn gedachten bloot legt op het toneel. In zijn spel wisselt hij vaak van focus tussen het publiek en zichzelf, dit geeft iets vervreemdends. De vorm die Sander en Luuk hebben gemaakt staat prominent in de voorstelling. Gedurende de hele voorstelling is er vrij weinig licht en overheerst de duisternis. De illusie wordt gecreëerd dat de ruimte niet meer ophoudt. Vaak speelt Luuk ook met tegenlicht, waardoor het gezicht of het lichaam lastiger te zien is. Desondanks deze lastige vorm weet Luuk de aandacht van de toeschouwer bij zich te houden. Concept: Luuk van Gils en Sander van Egmond. Spel: Luuk van Gils Regie: Sander van Egmond Begeleiding: Paul Slangen Producent: Toneelgroep Maastricht Tekst: Thomas Bernhard Met dank aan: Paul Slangen, Frans Hendrickx, Dionne Hendriks, Frank Mineur, Max Gruson, Koos Mekel, Max van Berlo, Marc Zwietink, Jean-Paul Caelen, Tim Scheffer, Jacqueline van Dongen, Daniël van Hauten, Toneelacademie Maastricht en Toneelgroep Maastricht.
Aan het eind van zijn derde jaar op de Toneelacademie wilde Luuk van Gils een foto expositie maken geïnspireerd door de voorstelling “Zwart / Zwart” die hij datzelfde schooljaar gemaakt heeft. Deze foto-expositie zou de donkere kant van de mensen belichten. met als hoofdvraag: Is het mogelijk om in een beeld het zwartste zwart uit je naar boven te halen? In de bewerking is dan dan ook enkel met licht gewerkt. Helaas heeft Luuk deze expositie niet af kunnen maken door de corona maatregelen. Wel is de beginfase van deze expositie te zien, omdat zijn familieleden hem graag wilden helpen. Concept: Luuk van Gils Met dank aan: Ron van Gils en Max van Gils
Rond de kerst van het derde jaar op de Toneelacademie heeft Luuk de voorstelling “Zwart / Zwart” gemaakt. Sander van Egmond heeft geholpen met de eindregie en Ghislaine van IJperen speelde een ondersteunende rol. Dit is de eerste voorstelling die Luuk zelf heeft gemaakt waarin hij ook zelf acteert op de vloer. Na deze voorstelling is de bal gaan rollen en is hij meer gaan acteren op de Toneelacademie. Hiervoor was hij voornamelijk bezig met het bouwen van immersieve theater werelden. Luuk van Gils speelde een man die kampt met zijn trauma’s. Een man gevangen in zijn eigen angsten. Een man die zonder hulp zichzelf niet meer terug zou vinden. Een man die naar een psychiater gaat. De psychiater, gespeeld door Ghislaine van IJperen, reikt de man een pil aan. De man slikt de pil in en zijn reis is begonnen… Een zoektocht naar zichzelf, of nee, Overstijgender. Een zoektocht naar zijn kern. De diepste kern binnen in jezelf. De kern waar alles zwart is. Het zwartste zwart in jezelf vinden. Het is geweldig om te zien hoe Luuk met het werk van Erik-Ward Geerlings is omgegaan. Het is een hele minimalistische voorstelling geworden waarin de taal en verbeeldingskracht leidend was. Een echte ode aan de fantasie. De man, die door Luuk gespeeld werd, staart de hele voorstelling naar een punt terwijl hij de trip beleefd. Toch blijf je als kijker erbij en wordt je helemaal zijn wereld ingezogen. Er is een goede balans tussen de focus van zijn fantasie en beweging phrases die hij maakt om weer even terug bij de realiteit te komen. Een stuk vol angst, beeld, fantasie, vragen, kleur en een reis die je niet meer vergeet. Concept: Luuk van Gils Spel: Ghislaine van IJperen en Luuk van Gils Tekst: Erik-Ward Geerlings Met dank aan: Sander van Egmond, Jean-Paul Caelen, Marc Zwietink en Sophie de Loos
WHAT’S ON YOUR MIND {What's on your Mind?} is een immersieve installatie die Luuk van Gils in de herfst van zijn derde jaar heeft gemaakt. De ruimte waar deze installatie zich bevond was onderverdeeld in 4 ruimtes. Ruimtes waarin je zintuigen op scherp werden gezet met behulp van techniek en computers. In de eerste ruimte krijg ik een koptelefoon opgezet. Hierin wordt een korte lezing gegeven over hoe een parasiet langzaam het leven van iemand kan overnemen. Hoe zij, zonder dat de “host” het doorheeft, toch zijn keuzes kan beïnvloeden. In de volgende ruimte staat een camera en een beeldscherm. Als ik knipperde kon ik mezelf, kort daarna, ook zien knipperen op het scherm. Alsof het een spiegel is met vertraging. Ik zie opeens dingen die ik normaal nooit van mezelf zie. Dingen die blijkbaar mijn computerscherm altijd wel ziet… Soms hoor ik getik in de ruimte. Dit geluid komt niet van mij, zijn er meer mensen hierbinnen? In de derde ruimte staat een beamer, gericht op de stoel waar ik op moest zitten. Het licht is fel dus ik doe mijn ogen dicht. De beamer projecteert allemaal kleine lichtstraaltjes die, soms langzaam, soms snel mijn oogleden belichten. Hoewel ik mijn ogen dicht heb zie ik licht. Mijn gedachten dwalen af en dan zie ik dat datgene wat ik achter mijn oogleden zie ook mee afdwalen. Alle vlekken achter mijn oogleden lijken te bewegen, ze krijgen kleur en vorm. Soms zie ik vuurwerk, dan weer een schim… In de vierde ruimte zie ik meteen twee microfoons hangen. Zodra ik de ruimte binnenstap hoor ik mijn voetstappen terug in de ruimte. Het is donker en ik zie bijna niks. De ruimte lijkt groot en bij alles wat ik doe hoor ik een echo. Er ligt een mobiel op mijn stoel. Ik pak deze op en open hem. Er is iets geschreven in de notities van de mobiel… Hij vraagt of ik mijn gedachten hierin wil opschrijven. Ik zie dat er al mensen voor mij zijn geweest die hun gedachten gedeeld hebben. Ik twijfel even… Denkend aan wat mij is verteld in de eerste ruimte… En ik besluit toch te gaan typen. Door de ruimte klinkt een galm. Elke letter die ik aanklik maakt een geluid die wordt versterkt door de microfoons. Dus dat was het dat ik hoorde… De laatste deur gaat open en daar staat Luuk weer, dezelfde jongen die me door alle voorgaande ruimtes heeft begeleid. Hij begeleid mij mee naar buiten en geeft de flyer van de voorstelling. Ik loop naar buiten en kijk nog even naar wat de titel was… {What's on your Mind?} Maak daar maar van: {What's in your Mind?} Concept: Luuk van Gils Spel: Luuk van Gils Met dank aan: Meike Brouwers, Peter Missotten en Jo van Laar
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be