Theatervormgever: scenograaf en kostuumontwerper
Aanmelden

• Minimum leeftijd: 17 jaar.

• In het bezit van: een VWO diploma, een HAVO diploma, een diploma Middenkader of Specialistenopleiding als bedoeld in de WEB (niveau 4). In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken, neem hiervoor contact op met de studiecoördinator.

• Stage- of werkervaring in een theater is wenselijk.

• Tijdens het toelatingsonderzoek heeft de student blijk gegeven van artistieke aanleg die blijkt uit: beeldend vermogen, analytisch vermogen, autonoom denken, werken vanuit waarneming en vanuit fantasie, gevoel voor ruimte, vorm, kleur en materiaal, eigenzinnigheid en teamgeest.

Taal
Nederlands is de voertaal aan de Toneelacademie Maastricht. Wanneer Nederlands niet je moedertaal is, is het volgen van minimaal een basiscursus Nederlands voordat je aanvangt met je opleiding aan de academie verplicht, want noodzakelijk om optimaal aan de academie te kunnen studeren.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Opleidingen Producties Studenten
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Producties
Studenten
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Opleidingen Producties Studenten
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Producties
Studenten
Website by Wies Hermans - Fuut.be