Theatervormgever: scenograaf en kostuumontwerper
Aanmelden

• Je minimum leeftijd is 17 jaar.

• Je bent in het bezit van: een VWO diploma, een HAVO diploma, een diploma Middenkader of Specialistenopleiding als bedoeld in de WEB (niveau 4). In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken. Neem hiervoor contact op met de studiecoördinator.

• Stage- of werkervaring in een theater is wenselijk.

• Tijdens het toelatingsonderzoek heb je blijk gegeven van artistieke aanleg. Dit blijkt bijvoorbeeld uit: beeldend vermogen, analytisch vermogen, autonoom denken, werken vanuit waarneming en vanuit fantasie, gevoel voor ruimte, vorm, kleur en materiaal, eigenzinnigheid en teamgeest.

Taal
Nederlands is voor bijna alle opleidingen de voertaal aan de Toneelacademie Maastricht. Wanneer Nederlands niet je moedertaal is, is het volgen van minimaal een basiscursus Nederlands verplicht. Dit dient te gebeuren voordat de opleiding wordt gestart. Het beheersen van de Nederlandse taal is noodzakelijk om optimaal aan de academie te kunnen studeren.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be