Theatervormgever: scenograaf en kostuumontwerper
Aanmelden

Om te beoordelen of je beschikt over voldoende aanleg en ontwikkelingsmogelijkheden voor het vak, wordt er ook dit jaar drie keer een SELECTIECURSUS georganiseerd. Je hebt dus drie opties om toegelaten te worden tot de opleiding:

Selectiecursus OPTIE 1 Met deze optie neem je deel aan een algemene selectiecursus.  
Hier wordt je algemene aanleg voor creativiteit, (zelf)reflectie en samenwerking zoveel mogelijk geprikkeld en gestimuleerd. Centraal staat de vraag: Kunnen jouw theatrale talenten in de Toneelacademie Maastricht echt tot volle bloei komen? Er is in deze selectie nog steeds veel ruimte om je te laten zien als theatervormgever (specifiek in deel 2 van deze cursus). Maar alle kandidaten (dus alle aanstormende theatervormgevers, acteurs, performers én regisseurs) gaan ook intens samenwerken in wisselende groepen aan wisselende opdrachten (in deel 1 en 3). Teams van inspirerende vakdocenten zullen jullie de gehele cursus intensief bijstaan en gidsen.

Aanvullend op Selectiecursus optie 1 vinden er later nog 2 selectiecursussen plaats, specifiek voor theatervormgevers. Je kunt je daar pas later dit jaar voor inschrijven maar hier volgt alvast de planning: 
Selectiecursus OPTIE 2: Deadline voor inleveren portfolio is dinsdag 27 februari 2024. De selectiedagen zijn woensdag 27 en donderdag 28 maart 2024.  
Selectiecursus OPTIE 3: Deadline voor inleveren portfolio is dinsdag 23 april 2024. De selectiedagen zijn woensdag 22 en donderdag 23 mei 2024.

SELECTIECURSUS OPTIE 1 - AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK

Van 1 t/m 8 oktober 2023 was het aanmeldingsformulier voor de selectiecursus 2024 voor de Toneelacademie Maastricht, opleiding tot acteur, performer, regisseur en theatervormgever (scenograaf/kostuumontwerper) op deze site beschikbaar. 

De aanmeldtermijn voor de selectiecursus met nulronde is voorbij, aanmelden voor deze algemene selectiecursus 2024 is niet meer mogelijk.

Selectie optie 2
Selectie optie 3
Selectie optie 1

Op dit moment passen we onze informatie aan, aanmelden voor selectie optie 2 is binnenkort mogelijk.

Op dit moment passen we onze informatie aan, aanmelden voor selectie optie 3 is binnenkort mogelijk.

DEEL 1
Duur
Één dag 

Data
Maandag 8 januari 2024
Dinsdag 9 januari 2024
Woensdag 10 januari 2024
Donderdag 11 januari 2024
Vrijdag 12 januari 2024

Inhoud
In deel 1 maak je collectief een artistiek werk, met een overkoepelend thema: de tijd.
Je start met het Expositiemoment 1, waarin je je meegenomen inspiratiebronnen toont (thuiswerkopdracht). Daarna ga je in kleine groepjes aan de slag. Tussentijds krijg je van docenten feedback & feedforward. Aan het eind van de werkdag wordt het groepswerk bekeken en besproken door de hele groep en de docenten.

Thuiswerkopdracht
Voor het Expositiemoment neem je 2 inspiratiebronnen met het thema tijd mee, waarvan 1 zelfgemaakt.

Resultaat
Na dit eerste deel krijg je per email schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot deel 2. Bij géén toelating tot deel 2 heb je de mogelijkheid om telefonische feedback aan te vragen.

DEEL 2
Duur
Twee achtereenvolgende dagen

Data
Donderdag 18 + vrijdag 19 januari 2024
Maandag 22 + dinsdag 23 januari 2024
Woensdag 24 + donderdag 25 januari 2024 

Inhoud
In deel 2 werk je verspreid over twee dagen (5! dagdelen) in de richting van je keuze. In gezelschap van andere kandidaten met dezelfde keuze. Je brengt deze dagen dus goeddeels spelend (acterend of performend), regisserend, of vormgevend door. In dit deel word je dus in je eigen interesse en kracht uitgedaagd.

Startpunt is Expositiemoment 2, waarin je een eigen werk toont dat je thuis hebt voorbereid (thuiswerkopdracht).
Vervolgens ga je een workshoptraject in dat afgestemd is op alle spelende, regisserende en/of vormgevende deelnemers. De inhouden van de workshops worden ter plekke bekend gemaakt. Eventuele opdrachten worden ter plekke voorbereid en uitgevoerd. We gaan er daarbij van uit dat je op de avond van de eerste dag ook beschikbaar zult zijn om aan een opdracht te werken.

Thuiswerkopdracht
Voor Expositiemoment 2 bereid je thuis één werk voor, gebaseerd op een door ons aangeleverd tekstfragment.

Resultaat
Na dit tweede deel krijg je per email schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot deel 3.
Bij géén toelating tot deel 3 heb je de mogelijkheid om telefonische feedback aan te vragen.

DEEL 3
Duur
Twee achtereenvolgende dagen

Data
Maandag 29 + dinsdag 30 januari 2024
Donderdag 1 + vrijdag 2 februari 2024

Inhoud
Deel 3 is een verdiepingsslag van deel 1 & 2, de Doos van Pandora genaamd.
In de doos: diverse inspiratiebronnen, een ingewikkelde maakopdracht en een handleiding voor artistieke samenwerking en onderzoek, want daar ligt in deze dagen de focus.Er wordt in gezamenlijkheid van alle deelnemers van deel 3 afgerond en nabesproken.
Kom onvoorbereid. De rest volgt vanzelf.

Thuiswerkopdracht
Voor deel 3 is er geen thuiswerkopdracht.

Resultaat
Na dit derde deel krijg je per email schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot deel 4.
Bij géén toelating tot deel 4 heb je de mogelijkheid om telefonische feedback aan te vragen.

DEEL 4
Duur
Één dag

Datum
Woensdag 7 februari 2024

Inhoud
Indien je toelaatbaar en geplaatst bent voor een opleiding volgt nog een dag waarin de academie een gesprek voert met de kandidaat over motivatie, mogelijkheden en verwachtingen.

Deel 4 is geen selectieronde. Echter, zonder deelname en gesprek kunnen we je toelating niet definitief maken. Na deel 4 wordt door jou en door ons je inschrijving schriftelijk bevestigd.

Na een succesvolle deelname aan de selectiecursus, moet je je wel nog inschrijven via Studielink.nl, de gegevens hierover ontvang je samen met de bevestiging dat je bent aangenomen aan de Toneelacademie Maastricht.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be