Theatervormgever: scenograaf en kostuumontwerper
Aanmelden

Om te beoordelen of je beschikt over voldoende aanleg en ontwikkelingsmogelijkheden voor het vak, wordt er drie keer per jaar een SELECTIECURSUS georganiseerd. Ieder jaar heb je dus drie opties om toegelaten te worden tot de opleiding:

Selectiecursus A: Deadline voor inleveren portfolio is woensdag 8 januari 2020.  De selectiedag is woensdag 5 februari 2020.

Selectiecursus B: Deadline voor inleveren portfolio is woensdag 4 maart 2020. De selectiedag is vrijdag 3 april 2020. 

Selectiecursus C: Deadline voor inleveren digitale portfolio (i.v.m. de Corona situatie) is donderdag 28 mei 2020. De selectiedag is maandag 22 juni 2020.

Gelieve deze 7 stappen te volgen:

1
2
3
4
5
6
7

Stap 1: MELD JE AAN
Vul het aanmeldingsformulier op de website in.

Stap 2: DIGITAAL PORTFOLIO, MOTIVATIEBRIEF EN CURRICULUM VITAE

UPDATE: IVM CORONA-MAATREGELEN GELIEVE JE PORTFOLIO DIGITAAL IN TE LEVEREN!!

 

PORTFOLIO

Stel een portfolio samen, bestaande uit een zorgvuldige selectie van maximaal 30 werken*. Laat je bij het selecteren leiden door de vraag: wat wil ik laten zien?

Portfolio eisen:
Je portfolio moet op beeldend vlak je potentieel en je motivatie voor deze studie aantonen. Kies daarom werkstukken die:
1. - blijk geven van je beeldend vermogen, artistiek talent en creativiteit.
    - je vaardigheid aantonen om met aandacht en concentratie een onderwerp te onderzoeken.
    - je binding met theater aantonen.

2. 10 van de 30 geselecteerde werken moeten recente originele schetsen zijn (GEEN fotokopie). 

Tips:
1. Let op goede ‘leesbaarheid’ van je werken, bijvoorbeeld door ze chronologisch te ordenen en op de achterkant te dateren; en door de context waarin een werk is ontstaan kort toe te lichten (2 regels).

2. Vermeld overal je naam op.

MOTIVATIEBRIEF
Licht je motivatie om voor deze studie en deze academie te kiezen in een korte brief schriftelijk toe.

Deadline
Stuur je portfolio, je motivatiebrief en CV s.v.p. uiterlijk:

Woensdag 8 januari 2020 (selectiecursus A)

OF

Woensdag 4 maart 2020 (selectiecursus B)

OF

Donderdag 28 mei 2020 (selectiecursus C)

naar:

Toneelacademie Maastricht
Ter attentie van: Anne Habermann
anne.haberman@zuyd.nl
Lenculenstraat 31-33
6211 KP  Maastricht

* Voorbeelden van wat we een werk noemen: Een schets, een schilderij, een foto, een digitaal werk, een 3D-werk, een logboek/schetsboek, het creatieproces van een kostuumontwerp (van inspiratiebron naar eerste schetsen tot definitief ontwerp op papier), het creatieproces van een scenografieontwerp (van inspiratiebron naar eerste schetsen tot afbeeldingen van theatrale mogelijkheden in maquette), et cetera. Voel je vrij om ons te verrassen.....

 

Stap 3: UITSLAG PORTFOLIOSELECTIE

De uitslag van de portfolio selectie wordt per mail bekend gemaakt op:

Vrijdag 10 januari 2020 (selectiecursus A)

Donderdag 5 maart 2020 (selectiecursus B)

Dinsdag 2 juni 2020 (selectiecursus C)

Is deze positief, dan word je uitgenodigd voor een selectiedag. Ter voorbereiding op de selectiedag krijg je een thuisopdracht.

N.B. Je bent zelf verantwoordelijk voor het weer ophalen van je portfolio of de kosten van terugzending.

Stap 4: DEELNAME SELECTIEDAG

De selectiedag zal zijn op:

Woensdag 5 februari 2020 (selectiecursus A)

Vrijdag 3 april 2020 (selectiecursus B)

Maandag 22 juni 2020 (selectiecursus C)

 

en bestaat uit:

- De presentatie van je thuisopdracht
- Een motivatiegesprek met de jury
- Diverse artistieke opdrachten

Stap 5: UITSLAG

De uitslag van de selectie krijg je telefonisch. Daarna volgt de officiële toelatingsbrief.

Stap 6: COMMITMENT UITSPREKEN

Woensdag 19 februari 2020 (selectiecursus A) *

OF

Donderdag 2 juli 2020 (selectiecursus B en C)

Spreken de opleidingen en jij in een individueel gesprek het commitment uit om in elkaar te gaan investeren.

* Op woensdag 19 februari 2020 word je ook feestelijk welkom geheten als aanstaande propedeusestudent aan de Toneelacademie en zie je al je toekomstige studiegenoten van de andere opleidingen. Dus dat is de meerwaarde van deelname aan de selectiecursus A. 

Stap 7: INSCHRIJVEN

Na ontvangst van je toelatingsbrief kan je je aanmelden in Studielink. Je ontvangt hierover alle informatie die je nodig hebt van de Toneelacademie.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Opleidingen Producties Studenten
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Producties
Studenten
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Opleidingen Producties Studenten
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Producties
Studenten
Website by Wies Hermans - Fuut.be