Theatervormgever: scenograaf en kostuumontwerper
Aanmelden

Om te beoordelen of je beschikt over voldoende aanleg en ontwikkelingsmogelijkheden voor het vak, wordt er ook dit jaar drie keer een SELECTIECURSUS georganiseerd. Je hebt dus drie opties om toegelaten te worden tot de opleiding:

Selectiecursus OPTIE 1 - aanmelden niet meer mogelijk
Deze optie is voor deelname aan de algemene selectiecursus, waarbij ook met selectiekandidaten voor andere richtingen wordt samengewerkt.
Hier wordt je algemene aanleg voor creativiteit, (zelf)reflectie en samenwerking zoveel mogelijk geprikkeld en gestimuleerd. Centraal staat de vraag: Kunnen jouw theatrale talenten in de Toneelacademie Maastricht echt tot volle bloei komen? Er is in deze selectie nog steeds veel ruimte om je te laten zien als theatervormgever (specifiek in deel 2 van deze cursus). Maar alle kandidaten (dus alle aanstormende theatervormgevers, acteurs, performers én regisseurs) gaan ook intens samenwerken in wisselende groepen aan wisselende opdrachten (in deel 1 en 3). Teams van inspirerende vakdocenten zullen jullie de gehele cursus intensief bijstaan en gidsen.

Selectiecursus OPTIE 2: Dit is een specifieke selectiecursus voor de richting theatervormgeving. Deadline voor inleveren portfolio is dinsdag 27 februari 2024. De selectiedagen zijn woensdag 27 en donderdag 28 maart 2024. Vanaf nu is AANMELDEN VOOR DEZE SELECTIECURSUS MOGELIJK, volg hiervoor de 6 stappen op het tabblad hieronder.

Selectiecursus OPTIE 3: Dit is een specifieke selectiecursus voor de richting theatervormgeving. Deadline voor inleveren portfolio is dinsdag 23 april 2024. De selectiedagen zijn woensdag 22 en donderdag 23 mei 2024. Vanaf nu is AANMELDEN VOOR DEZE SELECTIECURSUS MOGELIJK, volg hiervoor de 6 stappen op het tabblad hieronder.

Selectie optie 2
Selectie optie 3
Selectie optie 1

Stap 1: MELD JE AAN
Vul het aanmeldingsformulier op de website in.

 

Stap 2: PORTFOLIO (digitaal of per post), MOTIVATIEBRIEF EN CURRICULUM VITAE
Stuur je portfolio, motivatiebrief en cv, digitaal of per post (maximaal drie bestanden van totaal maximaal 6 MB). 

PORTFOLIO
Stel een portfolio samen, bestaande uit een zorgvuldige selectie van maximaal 30 werken*. Laat je bij het selecteren leiden door de vraag: wat wil ik laten zien?
Portfolio eisen:
Je portfolio moet op beeldend vlak je potentieel en je motivatie voor deze studie aantonen. Kies daarom werkstukken die:
1. - blijk geven van je beeldend vermogen, artistiek talent en creativiteit.
    - je vaardigheid aantonen om met aandacht en concentratie een onderwerp te onderzoeken.
    - je binding met theater aantonen.
2. 10 van de 30 geselecteerde werken moeten recente originele schetsen zijn.
Tips:
1. Let op goede ‘leesbaarheid’ van je werken, bijvoorbeeld door ze chronologisch te ordenen, te dateren; en door de context waarin een werk is ontstaan kort toe te lichten (2 regels).
2. Vermeld overal je naam op, mits je portfolio per post hebt gestuurd.

MOTIVATIEBRIEF
Licht je motivatie om voor deze studie en deze academie te kiezen in een korte brief schriftelijk toe.

Deadline
Stuur je portfolio, je motivatiebrief en CV s.v.p. uiterlijk dinsdag 27 februari 2024
naar: Anne.habermann@zuyd.nl en miranda.peters@zuyd.nl

* Voorbeelden van wat we een werk noemen: Een schets, een schilderij, een foto, een digitaal werk, een 3D-werk, een logboek/schetsboek, het creatieproces van een kostuumontwerp (van inspiratiebron naar eerste schetsen tot definitief ontwerp op papier), het creatieproces van een scenografieontwerp (van inspiratiebron naar eerste schetsen tot afbeeldingen van theatrale mogelijkheden in maquette), et cetera. Voel je vrij om ons te verrassen.....

 

Stap 3: UITSLAG PORTFOLIOSELECTIE
De uitslag van de portfolio selectie wordt per mail bekend gemaakt op vrijdag 1 maart 2024
Is deze positief, dan word je uitgenodigd voor de selectiedagen. Ter voorbereiding op de selectiedagen krijg je een thuisopdracht.
N.B. Je bent zelf verantwoordelijk voor het weer ophalen van je portfolio of de kosten van terugzending.

 

Stap 4: DEELNAME SELECTIEDAGEN
De selectiedagen zullen zijn op woensdag 27 en donderdag 28 maart 2024 en bestaan uit:
- De presentatie van je thuisopdracht
- Een motivatiegesprek met de jury
- Diverse artistieke opdrachten
Inhoud
Tijdens deze selectiedagen werk je verspreid over twee dagen (5! dagdelen) in de richting van je keuze. In gezelschap van andere kandidaten met dezelfde keuze. Je brengt deze dagen dus vormgevend door.
Startpunt is het Expositiemoment, waarin je een eigen werk toont dat je thuis hebt voorbereid (thuiswerkopdracht).
Vervolgens ga je een workshoptraject in dat afgestemd is op vormgevende deelnemers. De inhouden van de workshops worden ter plekke bekend gemaakt. Eventuele opdrachten worden ter plekke voorbereid en uitgevoerd. We gaan er daarbij van uit dat je op de avond van de eerste dag ook beschikbaar zult zijn om aan een opdracht te werken.
Thuiswerkopdracht
Voor het Expositiemoment bereid je thuis één werk voor, gebaseerd op een door ons aangeleverd tekstfragment.

 

Stap 5: UITSLAG
De uitslag van de selectie krijg je eerst telefonisch, aansluitend krijg je per email schriftelijk bericht of je bent toegelaten tot de opleiding scenografie/kostuumontwerp.

 

Stap 6: INSCHRIJVEN
Na ontvangst van je toelatingsbericht kan je je aanmelden in Studielink. Je ontvangt hierover alle informatie die je nodig hebt van de Toneelacademie.

Stap 1: MELD JE AAN
Vul het aanmeldingsformulier op de website in.

 

Stap 2: PORTFOLIO (digitaal of per post), MOTIVATIEBRIEF EN CURRICULUM VITAE
Stuur je portfolio, motivatiebrief en cv, digitaal of per post (maximaal drie bestanden van totaal maximaal 6 MB). 

PORTFOLIO
Stel een portfolio samen, bestaande uit een zorgvuldige selectie van maximaal 30 werken*. Laat je bij het selecteren leiden door de vraag: wat wil ik laten zien?
Portfolio eisen:
Je portfolio moet op beeldend vlak je potentieel en je motivatie voor deze studie aantonen. Kies daarom werkstukken die:
1. - blijk geven van je beeldend vermogen, artistiek talent en creativiteit.
    - je vaardigheid aantonen om met aandacht en concentratie een onderwerp te onderzoeken.
    - je binding met theater aantonen.
2. 10 van de 30 geselecteerde werken moeten recente originele schetsen zijn.
Tips:
1. Let op goede ‘leesbaarheid’ van je werken, bijvoorbeeld door ze chronologisch te ordenen, te dateren; en door de context waarin een werk is ontstaan kort toe te lichten (2 regels).
2. Vermeld overal je naam op, mits je portfolio per post hebt gestuurd.

MOTIVATIEBRIEF
Licht je motivatie om voor deze studie en deze academie te kiezen in een korte brief schriftelijk toe.

Deadline
Stuur je portfolio, je motivatiebrief en CV s.v.p. uiterlijk dinsdag 23 april 2024
naar: Anne.habermann@zuyd.nl en miranda.peters@zuyd.nl

* Voorbeelden van wat we een werk noemen: Een schets, een schilderij, een foto, een digitaal werk, een 3D-werk, een logboek/schetsboek, het creatieproces van een kostuumontwerp (van inspiratiebron naar eerste schetsen tot definitief ontwerp op papier), het creatieproces van een scenografieontwerp (van inspiratiebron naar eerste schetsen tot afbeeldingen van theatrale mogelijkheden in maquette), et cetera. Voel je vrij om ons te verrassen.....

 

Stap 3: UITSLAG PORTFOLIOSELECTIE
De uitslag van de portfolio selectie wordt per mail bekend gemaakt op vrijdag 26 april 2024
Is deze positief, dan word je uitgenodigd voor de selectiedagen. Ter voorbereiding op de selectiedagen krijg je een thuisopdracht.
N.B. Je bent zelf verantwoordelijk voor het weer ophalen van je portfolio of de kosten van terugzending.

 

Stap 4: DEELNAME SELECTIEDAGEN
De selectiedagen zullen zijn op woensdag 22 en donderdag 23 mei 2024 en bestaan uit:
- De presentatie van je thuisopdracht
- Een motivatiegesprek met de jury
- Diverse artistieke opdrachten
Inhoud
Tijdens deze selectiedagen werk je verspreid over twee dagen (5! dagdelen) in de richting van je keuze. In gezelschap van andere kandidaten met dezelfde keuze. Je brengt deze dagen dus vormgevend door.
Startpunt is het Expositiemoment, waarin je een eigen werk toont dat je thuis hebt voorbereid (thuiswerkopdracht).
Vervolgens ga je een workshoptraject in dat afgestemd is op vormgevende deelnemers. De inhouden van de workshops worden ter plekke bekend gemaakt. Eventuele opdrachten worden ter plekke voorbereid en uitgevoerd. We gaan er daarbij van uit dat je op de avond van de eerste dag ook beschikbaar zult zijn om aan een opdracht te werken.
Thuiswerkopdracht
Voor het Expositiemoment bereid je thuis één werk voor, gebaseerd op een door ons aangeleverd tekstfragment.

 

Stap 5: UITSLAG
De uitslag van de selectie krijg je eerst telefonisch, aansluitend krijg je per email schriftelijk bericht of je bent toegelaten tot de opleiding scenografie/kostuumontwerp.

 

Stap 6: INSCHRIJVEN
Na ontvangst van je toelatingsbericht kan je je aanmelden in Studielink. Je ontvangt hierover alle informatie die je nodig hebt van de Toneelacademie.

DEEL 1
Duur
Één dag 

Data
Maandag 8 januari 2024
Dinsdag 9 januari 2024
Woensdag 10 januari 2024
Donderdag 11 januari 2024
Vrijdag 12 januari 2024

Inhoud
In deel 1 maak je collectief een artistiek werk, met een overkoepelend thema: de tijd.
Je start met het Expositiemoment 1, waarin je je meegenomen inspiratiebronnen toont (thuiswerkopdracht). Daarna ga je in kleine groepjes aan de slag. Tussentijds krijg je van docenten feedback & feedforward. Aan het eind van de werkdag wordt het groepswerk bekeken en besproken door de hele groep en de docenten.

Thuiswerkopdracht
Voor het Expositiemoment neem je 2 inspiratiebronnen met het thema tijd mee, waarvan 1 zelfgemaakt.

Resultaat
Na dit eerste deel krijg je per email schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot deel 2. Bij géén toelating tot deel 2 heb je de mogelijkheid om telefonische feedback aan te vragen.

DEEL 2
Duur
Twee achtereenvolgende dagen

Data
Donderdag 18 + vrijdag 19 januari 2024
Maandag 22 + dinsdag 23 januari 2024
Woensdag 24 + donderdag 25 januari 2024 

Inhoud
In deel 2 werk je verspreid over twee dagen (5! dagdelen) in de richting van je keuze. In gezelschap van andere kandidaten met dezelfde keuze. Je brengt deze dagen dus goeddeels spelend (acterend of performend), regisserend, of vormgevend door. In dit deel word je dus in je eigen interesse en kracht uitgedaagd.

Startpunt is Expositiemoment 2, waarin je een eigen werk toont dat je thuis hebt voorbereid (thuiswerkopdracht).
Vervolgens ga je een workshoptraject in dat afgestemd is op alle spelende, regisserende en/of vormgevende deelnemers. De inhouden van de workshops worden ter plekke bekend gemaakt. Eventuele opdrachten worden ter plekke voorbereid en uitgevoerd. We gaan er daarbij van uit dat je op de avond van de eerste dag ook beschikbaar zult zijn om aan een opdracht te werken.

Thuiswerkopdracht
Voor Expositiemoment 2 bereid je thuis één werk voor, gebaseerd op een door ons aangeleverd tekstfragment.

Resultaat
Na dit tweede deel krijg je per email schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot deel 3.
Bij géén toelating tot deel 3 heb je de mogelijkheid om telefonische feedback aan te vragen.

DEEL 3
Duur
Twee achtereenvolgende dagen

Data
Maandag 29 + dinsdag 30 januari 2024
Donderdag 1 + vrijdag 2 februari 2024

Inhoud
Deel 3 is een verdiepingsslag van deel 1 & 2, de Doos van Pandora genaamd.
In de doos: diverse inspiratiebronnen, een ingewikkelde maakopdracht en een handleiding voor artistieke samenwerking en onderzoek, want daar ligt in deze dagen de focus.Er wordt in gezamenlijkheid van alle deelnemers van deel 3 afgerond en nabesproken.
Kom onvoorbereid. De rest volgt vanzelf.

Thuiswerkopdracht
Voor deel 3 is er geen thuiswerkopdracht.

Resultaat
Na dit derde deel krijg je per email schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot deel 4.
Bij géén toelating tot deel 4 heb je de mogelijkheid om telefonische feedback aan te vragen.

DEEL 4
Duur
Één dag

Datum
Woensdag 7 februari 2024

Inhoud
Indien je toelaatbaar en geplaatst bent voor een opleiding volgt nog een dag waarin de academie een gesprek voert met de kandidaat over motivatie, mogelijkheden en verwachtingen.

Deel 4 is geen selectieronde. Echter, zonder deelname en gesprek kunnen we je toelating niet definitief maken. Na deel 4 wordt door jou en door ons je inschrijving schriftelijk bevestigd.

Na een succesvolle deelname aan de selectiecursus, moet je je wel nog inschrijven via Studielink.nl, de gegevens hierover ontvang je samen met de bevestiging dat je bent aangenomen aan de Toneelacademie Maastricht.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Foto: Solitude
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be