Theatervormgever: scenograaf en kostuumontwerper
Aanmelden

Om te beoordelen of je beschikt over voldoende aanleg en ontwikkelingsmogelijkheden voor het vak, wordt er drie keer per jaar een SELECTIECURSUS georganiseerd. Ieder jaar heb je dus drie opties om toegelaten te worden tot de opleiding:

Selectiecursus A: Deadline voor inleveren portfolio is dinsdag 11 januari 2022.  De selectiedag is maandag 7 februari 2022.

Selectiecursus B: Deadline voor inleveren portfolio is dinsdag 29 maart 2022. De selectiedag is maandag 25 april 2022. 

Selectiecursus C: Deadline voor inleveren portfolio is dinsdag 31 mei 2022. De selectiedag is maandag 20 juni 2022.

Gelieve deze 7 stappen te volgen:

1
2
3
4
5
6
7

Stap 1: MELD JE AAN
Vul het aanmeldingsformulier op de website in.

Stap 2: PORTFOLIO, MOTIVATIEBRIEF EN CURRICULUM VITAE
Stuur je portfolio, motivatiebrief en cv (maximaal drie bestanden van totaal maximaal 6 MB) 

PORTFOLIO

Stel een portfolio samen, bestaande uit een zorgvuldige selectie van maximaal 30 werken*. Laat je bij het selecteren leiden door de vraag: wat wil ik laten zien?

Portfolio eisen:
Je portfolio moet op beeldend vlak je potentieel en je motivatie voor deze studie aantonen. Kies daarom werkstukken die:
1. - blijk geven van je beeldend vermogen, artistiek talent en creativiteit.
    - je vaardigheid aantonen om met aandacht en concentratie een onderwerp te onderzoeken.
    - je binding met theater aantonen.

2. 10 van de 30 geselecteerde werken moeten recente originele schetsen zijn (GEEN fotokopie). 

 

Tips:
1. Let op goede ‘leesbaarheid’ van je werken, bijvoorbeeld door ze chronologisch te ordenen en op de achterkant te dateren; en door de context waarin een werk is ontstaan kort toe te lichten (2 regels).

2. Vermeld overal je naam op.

MOTIVATIEBRIEF
Licht je motivatie om voor deze studie en deze academie te kiezen in een korte brief schriftelijk toe.

Deadline
Stuur je portfolio, je motivatiebrief en CV s.v.p. uiterlijk:

Dinsdag 11 januari 2022 (selectiecursus A)

OF

Dinsdag 29 maart 2022 (selectiecursus B)

OF

Dinsdag 31 mei 2022 (selectiecursus C)

naar: Anne.habermann@zuyd.nl en miranda.peters@zuyd.nl

* Voorbeelden van wat we een werk noemen: Een schets, een schilderij, een foto, een digitaal werk, een 3D-werk, een logboek/schetsboek, het creatieproces van een kostuumontwerp (van inspiratiebron naar eerste schetsen tot definitief ontwerp op papier), het creatieproces van een scenografieontwerp (van inspiratiebron naar eerste schetsen tot afbeeldingen van theatrale mogelijkheden in maquette), et cetera. Voel je vrij om ons te verrassen.....

 

Stap 3: UITSLAG PORTFOLIOSELECTIE

De uitslag van de portfolio selectie wordt per mail bekend gemaakt op:

Donderdag 13 januari 2022 (selectiecursus A)

Donderdag 31 maart 2022 (selectiecursus B)

Donderdag 2 juni 2022 (selectiecursus C)

Is deze positief, dan word je uitgenodigd voor een selectiedag. Ter voorbereiding op de selectiedag krijg je een thuisopdracht.

N.B. Je bent zelf verantwoordelijk voor het weer ophalen van je portfolio of de kosten van terugzending.

Stap 4: DEELNAME SELECTIEDAG

De selectiedag zal zijn op:

Maandag 7 februari 2022 (selectiecursus A)

Maandag 25 april 2022 (selectiecursus B)

Maandag 20 juni 2022 (selectiecursus C)

 

en bestaat uit:

- De presentatie van je thuisopdracht
- Een motivatiegesprek met de jury
- Diverse artistieke opdrachten

Stap 5: UITSLAG

De uitslag van de selectie krijg je telefonisch. Daarna volgt de officiële toelatingsbrief.

Stap 6: COMMITMENT UITSPREKEN

Op woensdag 23 febuari 2022 (selectiecursus A) *

Spreken de opleidingen en jij in een individueel gesprek het commitment uit om in elkaar te gaan investeren.

* Op 23 februari 2022 word je ook feestelijk welkom geheten als aanstaande propedeusestudent aan de Toneelacademie en zie je al je toekomstige studiegenoten van de andere opleidingen. Dus dat is de meerwaarde van deelname aan de selectiecursus A. 

Stap 7: INSCHRIJVEN

Na ontvangst van je toelatingsbrief kan je je aanmelden in Studielink. Je ontvangt hierover alle informatie die je nodig hebt van de Toneelacademie.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Foto: GAZ
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be