Acteur
Lessen

Hoofdvak
Spel

Theorie
Dramaturgie, Theatergeschiedenis en -analyse, Cultuurbeschouwing, Filmanalyse, Bestel

Techniek
Muziek, Zang, Spraak en Beweging

Eerste jaar
Tweede, derde en vierde jaar

Je volgt afwisselend een hoofdvak en voert projecten uit, die worden afgerond met een presentatie. Drie keer per jaar worden jouw studieontwikkeling en leer- en aandachtspunten geformuleerd.

In het tweede jaar volg je een lesprogramma met daarin de basistrainingen beweging en stem. Je rondt het basisprogramma van de theorievakken dramaturgie en cultuurbeschouwing af en bekwaamt je ongeveer de helft van de tijd in het hoofdvak spel teksttoneel, improvisatie en toneel maken. In de werkplaatsen, die halverwege het tweede jaar beginnen, maak je een keuze uit het aanbod:
• klassiekers uit het Griekse, Duitse en/of Franse repertoire
• psychologisch realisme
• hedendaags repertoire
• montagetoneel/cross-over
• een 'vrije productie'
• camera-acteren voor televisie- en/of filmdrama.

We zetten met iedere student een individueel studietraject uit. Daarbij kijken we uitvoerig naar je ambities, specialiteiten en behoeftes. De Toneelacademie kent naast het praktijkprojectonderwijs ook kleinere workshops op het gebied van casting, subsidieaanvragen en specialismen zoals bijvoorbeeld toneelschrijven.

Een klein team van vaste docenten begeleidt en volgt je door jouw studie. Iedere student heeft een mentor. Deze mentoren zijn verenigd in kernteams, die de inhoud van het curriculum bedenken, bewaken en evalueren. Zij overleggen met de vele gastdocenten, volgen jouw ontwikkeling en vormen voor jou de brug tussen alle gastdocenten, projecten en stages.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be