5 september 2019
In memoriam Sjef Tilly

In memoriam

Sjef Tilly oprichter en inspirator van de Scenografie en kostuumopleiding is overleden op
12 augustus 2019.

“Als ik niet meer naar het theater kan, mag het licht uit”, citaat van Sjef Tilly drie dagen voor zijn dood.

De beeldende kunst en podiumkunsten boden Sjef een plek waar hij zich thuis voelde, de wereld en de mensen in en om deze kunsten waren zijn familie.

Bij zijn afstudeerproject voor de Academie Beeldende Kunsten Maastricht, afdeling scenografie, ontwierp hij voor eindexamenvoorstellingen van de Toneelacademie in de jaren zeventig en tachtig licht en decor.
Met beperkte middelen toonde hij een geweldige creativiteit, een oud tafeltje, 2 stoelen, wat zand op de vloer en het perfecte licht, leverde adembenemende en ontroerende beelden.

Die creativiteit, maar ook zijn visie op kunst in het algemeen gaven hem de handvaten om de oprichting en uitbouw van een opleiding scenografie tot een succes te maken. Een opleiding die hij in korte tijd op hoog internationaal niveau bracht, die hij wist te handhaven en bevestigen met steeds weer nieuwe ideeën, initiatieven en inspirerende docenten. Zijn betrokkenheid als studieleider/docent bij zijn studenten was zeer breed, niet alleen hun deskundigheid en creativiteit bevorderden. Het was zijn inzet dat studenten en afgestudeerden zowel in Nederland als in het buitenland op hoog niveau hun werk konden uitvoeren.

Bescheiden in zijn grote kennis van scenografie en podiumkunsten, kon hij stevig overtuigd zijn van zijn mening over een uitvoering. Zijn opvattingen gingen altijd over de inhoud, nooit over human interest.

Sjef Tilly maakte de opleiding scenografie van de Toneelacademie tot zijn erfenis.

Namens zijn vrienden, Joost van der Kley en Jos Zwietink.Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be