Biografie

[ENG BELOW]

Maarten Heijnens is interdisciplinair kunstenaar en theatermaker. Hij studeert dit jaar af aan de performance-opleiding van de Toneelacademie in Maastricht. Zijn werk schommelt tussen het theatrale en het museale en manifesteert zich in de vorm van performatieve installaties binnen de context en codes van de theaterzaal. In zijn werk staat de mens in zijn meest basale vorm, ontdaan van alle opsmuk, centraal. Zijn werk deconstrueert gekende menselijke concepten, op zoek naar de fricties en onmogelijkheden die in de dieptes van de mens schuilgaan. Zo poogt hij concepten als tijd, de verhouding tussen mens en natuur en de emotie-overdracht van de apathische mens te her-conceptualiseren - om ons emotionele begrip op gekende concepten te verbreden en ons kijken erop te flexibiliseren. 

[ENG]

Maarten Heijnens is an interdisciplinary artist and theater maker. He graduated this year from the performance education at the Institute of Performative Arts in Maastricht. As a performer, he did an internship at performance collective URLAND in the performance ‘De UR Triënnale’ and created the performance “Breathing Piece” in collaboration with Anthony van Gog. His work fluctuates between the theatrical and the museological and manifests itself in the form of performative installations within the context and codes of the theater. The human being is at the center of his work in its most basic form, stripped of all ballast. His work deconstructs known human concepts in search of the frictions and impossibilities that lie in the depths of man. For example, he attempts to re-conceptualize time, the relationship between man and nature and the transfer of emotion from apathetic man – to flexibilize our emotional understanding on known concepts and to broaden our view.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be