Open doek
Herinneringen aan de Toneelacademie 1972-1988

Hoofdauteur: Giesen, Jacques (Auteur)
Uitgeverij Tic Maastricht
ISBN: 978-94-91561-85-6

Bibliotheek Toneelacademie Maastricht

De oud-directeur van de Toneelacademie Maastricht , Jacques Giesen, heeft in zijn kroniek over de periode van 1972 tot 1988 herinneringen, overpeinzingen en persoonlijke overwegingen op papier gezet. Vooral bedoeld voor mensen die de toneelacademie kennen. De academie heeft geen archief bewaard, maar de auteur heeft privé-materiaal aangevuld met zijn eigen ervaringen en persoonlijke inzichten. In de ik-vorm geschreven, zijn curriculum vitae is achterin opgenomen. Het is een tijdsdocument. Interessant voor studenten theatergeschiedenis en acteurs.

(Noot: Er is intussen zeer veel veranderd in de theateropleidingen).
Met enkele afbeeldingen in zwart-wit. A.M. Tabak
Persoonlijke geschiedenis van de Toneelacademie Maastricht over de jaren 1972 tot 1988.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be