Vrijdag
2006

Eind jaren 60 schreef Hugo Claus met ‘Vrijdag’ een van zijn mooiste
stukken. Hij schetst een tragisch en tegelijk humoristisch beeld van de
arme zondige Vlaming, Claus is hard en voor een keer ook mild.

Heden is Vlaanderen hooggeschoold en vrij van het juk van de kerk. Alvast een stuk eenvoudiger als de zonde toeslaat, toch. We hebben nu gewoon onszelf om hard en mild mee te zijn.

Alles moet altijd overal betaald worden.
Alle goestingen, dokken! Op tafel leggen!


De afstuderende docenten/ regisseurs van de parttime-opleiding van de Toneelacademie Maastricht sluiten hun opleiding af met een stuk dat geheel door henzelf is gekozen en geregisseerd. Soms op vreemde plaatsen, ver van de academie maar dicht bij hun geboorte-grond, in een ambiance die past bij de theatertaal die zij ontwikkeld hebben tijdens hun studie.

Regie: Koen Kerckhofs
Spel: Hilde Hendricks, Peter Smolders, Piet Mussche, Annelies Dyck,
Frank Sterckx, Roland De Lathopuwer, Pol Verwilt

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be