TILL I AM ME
Vierdejaars performers
2013

Taal:
Engels

16+

What Peter said,

"Tonight i will disclose my miseries to those who are worthy of my mysteries.
I will give you what no eye has seen, what no ear has heard, what no hand has touched, what has not arisen in the human heart.
I have found the beginning
and the end will be where the beginning is.
In flesh I will appear to you.
Anyone here with two ears had better listen."

"Images are visible to people, but the light within them is hidden in the image of Peter's light.
He will be disclosed, but his image is hidden by his light."

(Nederlands vertaling)

Petrus zei:

"Vanavond onthul ik mijn geheimenissen aan hen die mijn geheimenissen waardig zijn.
Ik zal u geven wat het oog niet gezien heeft, wat het oor niet gehoord heeft en wat de hand niet aangeraakt heeft en wat niet tot het hart van de mens gestegen is.
Ik heb het begin ontsluierd en daar waar het begin is, daar zal het einde zijn.
In vlees zal ik mij aan u openbaren.
Wie oren heeft, hore."

"De beelden openbaren zich aan de mens en het licht dat ze bevatten is verborgen in het licht van Petrus
Hij wordt ontsluierd maar zijn beeld zal verborgen blijven in zijn licht."

A performance by Peter van Til
Coaching: Peter Missotten

Duur: 40min
Leeftijd: 16+

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be