Sinking Friendschip
Tweedejaars regisseurs
2017

Globe

a performance about Vriendschap
i am Maxime
and i am ****
and together?

*Altijd vervreemd.
Ik accepteer, omdat alles een kluwe complexiteit is,
dat ik het simpelste
haast als een goddelijke samenzwering

- van niet mogen weten, maar als ik het weet
zal ik niet meer bestaan -

moet vereenvoudigen.*

GLOBE-VOORSTELLINGEN zijn (korte) presentaties en performances die studenten zelf, vrijwel zonder begeleiding, maken en spelen. Zowel vierde- en derdejaars met een uitgekristalliseerd verhaal, als eerste- en tweedejaars in de zoektocht naar hun theatertaal. Spannend en experimenteel onderzoek naar hun verhouding tot de wereld.

Van en met: Maxime Dreesen

Duur: 30min

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be