Shrunken Heads. -CAT-produktie-
2008

Mensen wíllen hun weg wel kennen,
maar durven en/of kunnen hem niet bewandelen.
Toch is 'vooruit' de enige optie.
Langs het kronkelige pad op de achtergrond[?]

People do want to know their way,
but are afraid to walk it.
Yet 'forward' is the only option.
Through the slithering path in the background[?]

Studenten van de Toneelacademie, Conservatorium en Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht werken samen. Er wordt naar gestreefd dat zowel geluid, dans als decor belangrijke medespelers zijn in een onderzoek naar sferen.

CAT (Creative Art Teams) heeft als doel, vormgeven en uitvoeren van multidisciplinaire kunstprojecten door studenten van de Kunstenopleidingen van Hogeschool Zuyd (Academie Beeldende Kunsten Maastricht, Academie van Bouwkunst, Conservatorium Maastricht en de Toneelacademie).

Evelyne Verhellen (Performance), vierdejaars theatraal performer aan de Toneelacademie Maastricht
Conny Schneider (Performance)
Christophe De Sloover (Geluiden)
Esther Van De Pas (Vormgeving)

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be