Over de taalgrens - lezingen
2004

Graag maken wij u attent op de ontwikkelingen die momenteel op de Toneelacademie Maastricht gaande zijn, in het bijzonder rondom de voorstelling Der Menschenfeind. In het kader van het Lectoraat Nieuwe Theatraliteit doet de Toneelacademie onderzoek naar Theater over de taalgrens heen en wordt Der Menschenfeind, van Molière in een regie van Ger Thijs, in het Duits gespeeld. De studenten zijn hierbij gecoached door Regula Boeninger, een van oorsprong Duitse Mezzo-sopraan.

Op vrijdag 20 februari geven wij verder kader aan dit onderzoek. Vanaf 15.30 uur presenteert de Toneelacademie een lezingencyclus met als titel: Over de taalgrens.
Dr Karel Dibbets, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, leerstoelgroep Media en Cultuur zal een lezing houden over de geschiedenis van de nasynchronisatie en het culturele debat dat in Nederland daarover is gevoerd.
Drs Toine Minnaert, junior docent onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, geeft een lezing over het onderzoek dat hij heeft gedaan naar de export van Nederlands theater naar het buitenland.

Ger Thijs zal, samen met An Hackselmans, derdejaar studente aan de acteursopleiding, de ervaringen rondom Der Menschenfeind toelichten.

Sprekers: Karel Dibbets, Toine Minnaert, Ger Thijs, An Hackselmans

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be