Lucifer
Tweedejaars acteurs
2019

Nodig berecht over de nieuwe Nederduitsche misspellinge.

Sedert eenige jaren herwaert had Nederduitschlant het geluck dat vernuftige Schrijvers en Letterkunstenaers loflijck hunnen yver besteedden in onze Spraeck te schuimen, te zuiveren, te verrijcken, en te regelen, door schriften, of letterkunstigh onderwijs: waerover wy tegenwoordgh niet voorneemen ons inzicht, onder verbetringe van letterwijsen te melden, dan alleen wat de misspellinge belangt, in het verdubbelen der klinckletteren, by weinigen begonnen in te voeren; gelyck [om een voorbeelt te stellen] voor Vader, Vaader; voor Vrede, Vreede; voor Koning, Kooning, en diergelijcke walgende verdubbelingen van klinckletteren meer; (…) het welck ick noodigh vondt aen te wyzen, om den inbreuck van deze wilde woestheit te stuiten, de Nederlantsche pennen voor d’aenstootelijcke klippe dezer misselijcke misspellinge te waerschuwen, en zulck een incktvlack uit onze boecken te wisschen.

(1654, Joost van den Vondel: appendix bij Lucifer betreffende ‘misspellinge’)

 

De tweedejaars acteurs nodigen u van harte uit bij de val van Lucifer. En die van u.
Gezellig. Of niet.

Door: Joost van den Vondel
Bezorgd door: Riet Schenkeveld – van der Dussen
Bewerkt door: Coby Arnoldus en Bert Luppes
Met: Davida Blom, Emma Buysse, Aline Cornelissen, Tara Hetharia, Ghislaine van IJperen, Luka Kluskens, Isabel van der Linden, Maria Marbus, Amy Rombout

Duur: 1u

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be