JOSEPH IN EGIPTE
2011

Musica Sacra

Scènes uit JOSEPH IN EGIPTE (1640), in verzen.
Joost van den Vondel

Jempsar, vrouw van  de Egyptenaar Potifar,  probeert de vrome Jood Joseph te verleiden.

 

Tekst: Joost van den Vondel

Regie: René Lobo

Spel: Evelien Bosmans, Naomi Velissariou en Jord Knotter

Duur: 1u

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be