Het dikke schrift
2006

COUP Maastricht

“Het dikke schrift” van Agota Kristof is het overlevingsverhaal van een tweeling tijdens ‘een’ oorlog. Door hun moeder worden ze gedropt bij de tirannieke grootmoeder in een klein dorp. Om de verschrikkingen te overleven, achten de jongens het noodzakelijk zichzelf te harden, zowel lichamelijk als emotioneel. Verstandig als ze zijn, verplichten ze zichzelf alles in een schrift te noteren. En dat doen ze zo objectief mogelijk, gevoelens kunnen immers verkeerd geïnterpreteerd worden en voor misverstanden zorgen. De verhalen worden in het “Dikke schrift” opgeschreven.

De afstuderende docenten/ regisseurs van de parttime-opleiding van de Toneelacademie Maastricht sluiten hun opleiding af met een stuk dat geheel door henzelf is gekozen en geregisseerd. Soms op vreemde plaatsen, ver van de academie maar dicht bij hun geboorte-grond, in een ambiance die past bij de theatertaal die zij ontwikkeld hebben tijdens hun studie.

Voor u komen zij nog een keer naar Maastricht!

een tekst van ‘De Onderneming’ naar de roman van Agota Kristof
‘de Bühnehasen’ spelen, Jeroen Op De Beeck regisseert

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be