GOLD RABBIT SPACE JUNK
Derdejaars performers en gast(en)
2017

Musica Sacra

-een kleine selectie uit tweehonderd ton menselijk maanafval-

                                           ~

zesennegentig plastic zakken met lichaamsafvalstoffen
één witgebleekte familiefoto waar eerst een astronaut, 
zijn vrouw en  zijn twee zoons op stonden
zes witgebleekte amerikaanse vlaggen
twee golfballen  
vijfenzeventig ruimtetoestellen,  waarvan drieënvijftig gecrasht,  
(drieëntwintig met opzet)
twaalf hasselblad-camera’s 
één veer van Baggin de valk, mascotte van de Air Force Academy 
één bladgouden olijftak 
één minuscule urn met een geelkoperen omhulsel waarin gegraveerd staat:  
And, when he shall die/take him and cut him out in little stars/
and he will make the face of heaven so fine/
that all the world will be in love with night/
and pay no worship to the garish sun.

Een performance van Sonja van Ojen en Joeri Heegstra.

Duur: 30min

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be