Bonje.
2008

Globe

Ik heb vier dagen lang rondjes om een fiets gelopen.
Dat was dom.
Ik had beter de fiets kunnen pakken.

Globevoorstellingen zijn korte performances en presentaties die studenten zelf, zonder begeleiding, maken en spelen. Zowel vierde- en derdejaars met een uitgekristalliseerd verhaal, als eerste- en tweedejaars in de zoektocht naar hun theatertaal. Spannend en experimenteel, klein en intiem en soms ook wat groter. Maar altijd hun eigen blik op de wereld

Spel: Rutger Remkes
Regie: Rutger Remkes
PR: Rutger Remkes
Vormgeving: Rutger Remkes
Techniek: Rutger Remkes
Concept: Rutger Remkes
Tekst: Rutger Remkes
Catering: Rutger Remkes
Artistieke leiding: Rutger Remkes
Zakelijke leiding: Rutger Remkes
Kaart verkoop: Betty Hover

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be