Docent & regisseur (parttimeopleiding)
Structuur

De opleiding duurt 3 jaar. De lessen zijn op vrijdag en zaterdag, het aantal lesuren bedraagt 16 tot 18 per weekend. Daarnaast is gemiddeld 8 per week aan zelfstudie nodig, exclusief de stages.

Eerste jaar
Tweede jaar
Derde jaar
Stages

Tijdens het eerste jaar, de propedeuse, wordt een stevige vaktechnische en didactische basis gelegd. Je krijgt spel-, stem- en bewegingsles en je leert hoe je een les opbouwt.

In het tweede jaar, de hoofdfase, wordt deze basis verder uitgebreid en toegepast in diverse kortere lesblokken en practica. Je loopt dan ook een stage, gericht op het docentschap.

Je voltooit je studie in het derde jaar, de eindfase. Naast het vaste lesprogramma is er uitgebreid aandacht voor de afstudeerregie. Je schrijft een essay en je maakt theater vanuit artistiek onderzoek.

De stages in het tweede en derde jaar vinden plaats in de eigen woon/werkomgeving en vragen per week 1 tot 2 dagdelen studietijd. Docenten van de Toneelacademie begeleiden je ter plekke.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Opleidingen Producties Studenten
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Producties
Studenten
Foto: HYGGE
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Opleidingen Producties Studenten
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Producties
Studenten
Website by Wies Hermans - Fuut.be