Docent & regisseur (parttimeopleiding)
Aanmelden

Om te kunnen beoordelen of je beschikt over voldoende aanleg en ontwikkelingsmogelijkheden voor het vak, organiseert de Toneelacademie Maastricht de verplichte selectiecursus. Deze wordt telkens in het voorjaar voor aanvang van het betreffende studiejaar georganiseerd.
De selectiecursus bestaat uit twee delen en een aantal thuiswerk-opdrachten.

Deel 1
Deel 2

Duur
Één dag

Data
woensdag 21 april 2021 VOL - wachtlijst
donderdag 22 april 2021 VOL - wachtlijst

Inhoud
• Je presenteert een (zelf gekozen) monoloog
• Spel-les: je voert diverse improvisatie-opdrachten uit onder leiding van een spel-docent
• Repetitie theatermaken: je werkt een voorbereide scène of performance uit met medekandidaten.
• Stemtest: samen onderzoeken we je mogelijkheden in spraak en muzikaal gehoor worden
Deze oorspronkelijke onderdelen gelden niet in de online versie van deel 1, je krijgt per email info over alle aanpassingen.

Thuiswerkopdrachten 
Je bereidt de presentatie van de monoloog voor. Daarnaast krijg je een theatermaakopdracht en een kleine opdracht voor de stemtest.
Deze oorspronkelijke opdrachten gelden niet in de online versie van deel 1, je krijgt per email info over alle aanpassingen.

Resultaat
Na dit eerste deel krijg je per email schriftelijk de uitslag of je bent toegelaten tot deel 2 van de selectiecursus. Indien gewenst, ontvangt elke niet aangenomen kandidaat individuele mondelinge feedback.

Duur
AANGEPAST naar één dag

Data
Woensdag 19, donderdag 20 mei, woensdag 26, donderdag 27 mei 2021

Inhoud
• Regie-opdracht: je krijgt vooraf een fragment van een toneelstuk en maakt thuis een regieconcept. Tijdens de regie-les krijg je repetitietijd met je spelers, waarna de presentatie van je scène plaatsvindt. Tenslotte is er nog een nagesprek over het gepresenteerde stukje met de speldocent en een theoriedocent.
• Spelopdracht: je repeteert en speelt een dramatische scène naar aanleiding van een door de academie uitgekozen toneeltekst. De docent maakt een rolverdeling en fungeert als coach voor de spelers.
• Vrije Ruimte opdracht: Je toont iets dat je met ons wil delen en dat naar jouw indruk in de rest van de selecties niet aan bod komt. Dit blok wordt niet beoordeeld maar geeft ons een vollediger beeld over jou.
• Bewegingsles: Onder begeleiding van een bewegingsdocent verken je je fysieke expressieve mogelijkheden
• Stemles: Onder begeleiding van een stemdocent verken je je stemkwaliteiten
Deze oorspronkelijke opdrachten zijn aangepast, je krijgt hierover per email info.

Thuiswerkopdrachten 
Thuis voor te bereiden onderdelen: regie-opdracht en de vrije ruimte opdracht.

Resultaat
Na dit tweede deel krijg je per email schriftelijk uitslag of je bent toegelaten tot de parttime opleiding D&R. Indien gewenst, ontvangt elke niet aangenomen kandidaat individuele mondelinge feedback.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Foto: AUSFAHRT
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be