Docent (post-academische opleiding)
Studiebelasting

De studiebelasting van deze éénjarige studie tot docent is full-time (60 EC). De invulling van de stages en projecten kan worden uitgevoerd binnen je eigen beroepspraktijk.

Hoofdfase
Afstudeerfase

In de hoofdfase krijg je de volgende vakken en projecten:

• Didactiek van het spel: lesopbouw, spelvormen, opdrachtenformulering, je ambacht als acteur/regisseur of performer leren gebruiken in lessituaties
• Theorie: ontwikkelingspsychologie, onderwijskundige begrippen en modellen, leerstijlen en leertheorie
• Intervisie: jouw kunstenaarsschap en visie als bron voor je lessen
• Regiedidaktiek
• Regietraining
• Kunst- en cultuureducatie
• Onderwijsstage: een duur van 16 weken

Omdat je al een diploma regisseur, acteur, theatraal performer op zak hebt, zijn de vakken regisseren, acteren en theatermaken niet opgenomen in het curriculum.

De afstudeerfase bestaat uit de volgende onderdelen:

• Speldidaktiek
• Spelmethodiek
• Theorie: ontwikkelingspsychologie, onderwijskundige begrippen en modellen, leerstijlen en leertheorie
• Intervisie: jouw kunstenaarsschap en visie als bron voor je lessen
• Regietraining
• Een regieproject met amateurspelers
• Een verdiepingsproject (specialisatie-traject): met dit onderdeel specialiseer je je docentschap verder. In de keuze van dit programma wordt een heldere relatie tot kunsteducatie of docentschap opgebouwd.               
• Een zelfgekozen praktijkonderzoek, binnen- of buitenschools, vanuit een onderwijs- gerelateerde probleemstelling, uitmondend in een essay.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Opleidingen Producties Studenten
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Producties
Studenten
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Opleidingen Producties Studenten
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Producties
Studenten
Website by Wies Hermans - Fuut.be