Selectiecursus
Aanmeldingsformulier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
< Terug
Verder >
Voorletters
Roepnaam
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Gegevensverwerking
Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn gegevens.
Je gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het proces van onze selectiecursus.
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land
E-mailadres
Telefoonnummer
Pasfoto
Upload
JPG-formaat, max. 5MB
Opleidingstype
Dagopleiding
Deeltijdopleiding
Opleiding(en)
Acteur
Performer
Regisseur
Theatervormgever: scenograaf en kostuumontwerper
Opleiding(en)
Docent & regisseur (deeltijdopleiding)

Je geeft aan dat je interesse hebt in de studierichting acteur. Op dit formulier kies je weliswaar één of meerdere richtingen, maar de selectiecursus is algemeen: voor al deze richtingen gezamenlijk.

De velden waarin je de opdrachten (sleutelmoment / link naar je persoonlijk introductiefilmpje / artistieke cv / vraag) invult, zie je verderop bij blokje 8.

Je geeft aan dat je interesse hebt in de studierichting performer. Op dit formulier kies je weliswaar één of meerdere richtingen, maar de selectiecursus is algemeen: voor al deze richtingen gezamenlijk.

De velden waarin je de opdrachten (sleutelmoment / link naar je persoonlijk introductiefilmpje / artistieke cv / vraag) invult, zie je verderop bij blokje 8.

Je geeft aan dat je interesse hebt in de studierichting regisseur. Op dit formulier kies je weliswaar één of meerdere richtingen, maar de selectiecursus is algemeen: voor al deze richtingen gezamenlijk.

De velden waarin je de opdrachten (sleutelmoment / link naar je persoonlijk introductiefilmpje / artistieke cv / vraag) invult, zie je verderop bij blokje 8.

Je geeft aan dat je interesse hebt in de studierichtingen acteur en performer. Op dit formulier kies je weliswaar één of meerdere richtingen, maar de selectiecursus is algemeen: voor al deze richtingen gezamenlijk.

De velden waarin je de opdrachten (sleutelmoment / link naar je persoonlijk introductiefilmpje / artistieke cv / vraag) invult, zie je verderop bij blokje 8.

Je geeft aan dat je interesse hebt in de studierichtingen acteur en regisseur. Op dit formulier kies je weliswaar één of meerdere richtingen, maar de selectiecursus is algemeen: voor al deze richtingen gezamenlijk.

De velden waarin je de opdrachten (sleutelmoment / link naar je persoonlijk introductiefilmpje / artistieke cv / vraag) invult, zie je verderop bij blokje 8.

Je geeft aan dat je interesse hebt in de studierichtingen performer en regisseur. Op dit formulier kies je weliswaar één of meerdere richtingen, maar de selectiecursus is algemeen: voor al deze richtingen gezamenlijk.

De velden waarin je de opdrachten (sleutelmoment / link naar je persoonlijk introductiefilmpje / artistieke cv / vraag) invult, zie je verderop bij blokje 8.

Je geeft aan dat je interesse hebt in de studierichtingen acteur en performer en regisseur. Op dit formulier kies je weliswaar één of meerdere richtingen, maar de selectiecursus is algemeen: voor al deze richtingen gezamenlijk.

De velden waarin je de opdrachten (sleutelmoment / link naar je persoonlijk introductiefilmpje / artistieke cv / vraag) invult, zie je verderop bij blokje 8.

Opgelet:
Op dit formulier kies je je persoonlijke voorkeur(en) voor één of meerdere studierichtingen. Hieraan wordt specifiek in deel 2 van de selectiecursus veel aandacht en tijd besteed.

Voorkeur(en)
deel 1 deel 2 deel 3 deel 4
  A 8 januari 2024 18+19 januari of
22+23 januari of
24+25 januari 2024
29+30 januari of
1+2 februari 2024
7 februari 2024
  B 9 januari 2024
  C 10 januari 2024
  D 11 januari 2024
  E 12 januari 2024

Geef in bovenstaande tabel aan welke data van deel 1 je voorkeur geniet(en). Er wordt -indien organisatorisch mogelijk- met deze voorkeur(en) rekening gehouden. De data van deel 2, 3 en 4 zijn slechts van toepassing indien toegelaten.

Voorkeur
deel 1 deel 2
  A 27 maart 2024 15 mei 2024 + 16 mei 2024
  B 28 maart 2024 22 mei 2024 + 23 mei 2024

Geef in bovenstaande tabel aan welke datareeks je voorkeur geniet. Er wordt -indien organisatorisch mogelijk- met deze voorkeur rekening gehouden. De data van deel 2 zijn slechts van toepassing indien toegelaten. Momenteel is deel 1 op woensdag 27 maart vol, bij deze datum kom je vooralsnog op een wachtlijst. Bij deel 1 op donderdag 28 maart is echter wel nog plaats.

Lijst genoten opleidingen
-- Er zijn geen opleidingen ingevoerd. --
Voeg een opleiding toe aan de lijst
Type
Opleiding
Resultaat
Wanneer
Wanneer
Na hoeveel jaren
Type
Opleiding
Resultaat
Wanneer
Wanneer
Na hoeveel jaren
BELANGRIJK: het is noodzakelijk om alle opleidingen die je volgt of hebt gevolgd compleet in te vullen.
Heb je al eerder een selectiecursus gevolgd bij de Toneelacademie Maastricht?
Nee
Ja
Wanneer?
Resultaat

Volgde je de Vooropleiding of de Landelijke Oriëntatiecursus Theateronderwijs?
Nee
Ja
Wanneer?
Waar?

Overig toneelonderwijs
Resterende woorden: 250
Sleutelmoment
Resterende woorden: 250
Beschrijf zo precies mogelijk maar in maximaal 250 woorden een sleutelmoment waarin voor jou duidelijk werd dat de theaterkunst de plek was waar je wilt, nee mòet zijn.
Persoonlijk introductiefilmpje
Vul hier de link in naar jouw persoonlijk introductiefilmpje (bijvoorbeeld op YouTube of Vimeo) van maximaal 2 minuten, waarin je zelf zichtbaar bent en vormgeeft aan dat sleutelmoment, gevoel, inzicht etc. Zonder deze link is je aanmelding niet compleet. Zorg ervoor dat het filmpje tenminste tot eind november online blijft staan.

Artistiek C.V.
Resterende woorden: 200
Vermeld je relevante theater-, film- en levenservaring in max. 200 woorden. Denk ook aan een kundes waarvan jij denkt dat ze relevant zijn voor je artistieke ontwikkeling.
Vraag
Resterende woorden: 250
Wil je nog iets met ons delen?
Niet van toepassing voor de gekozen opleiding.
Gelieve alle verplichte velden in te vullen.
Aanmelding versturen
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be