Lectoraten

Scriptiekunst
Jaarlijks organiseren de beide lectoraten van de Faculteit van de Kunsten een wedstrijd voor de beste scriptie en/of documentatie van het eigen werk. Doel is een originele en inspirerende aanpak van scripties binnen de Faculteit van de Kunsten te stimuleren. Zo bouwen we ook een referentieplek op waar studenten en docenten, inspirerende voorbeelden van scripties binnen de bachelor- en masteropleidingen kunnen vinden. Ook een kritische reflectie op en documentatie van het eigen werk komt in aanmerking voor deze prijs.

Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit in de aanpak. De jury bestaat uit vakmensen en kunstenaars van binnen en buiten Hogeschool Zuyd. Zie www.scriptiekunst.eu voor meer informatie.

Projectkunst
De open call PROJECTKUNST/PROJECTART is een gezamenlijk initiatief van het Lectoraat Technology Driven Art en het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten. De lectoraten geven de studenten de mogelijkheid om een eigen kunst-onderzoeksproject te ontwikkelen. Doel is een onderzoekende aanpak binnen kunstcreatie te stimuleren. Studenten kunnen een voorstel tot een project (een kunstcreatie onder eender welke vorm) insturen, waarbij onderzoek een cruciale rol speelt.

Er zijn geen deadlines: studenten kunnen op eender welk ogenblik een project insturen. Projecten worden tot maximaal 1.500 euro ge-co-financierd. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om expertise en coaching in te huren, om de publicatie van een onderzoek te financieren en - in beperkte mate - om onderzoeksmateriaal aan te kopen. De steun is niet bedoeld om reguliere activiteiten rond het afstudeerproject te ondersteunen.
    
De jury bestaat uit de beide lectoren. Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit in de aanpak. De lectoren zullen ook beoordelen tot op welke hoogte de voorstellen passen bij de onderzoeksfocus van hun lectoraten. Samenwerkingen tussen studenten (en tussen opleidingen) hebben een streepje voor.
De projecten die met geld worden ondersteund, krijgen vanuit de lectoraten begeleiding om de onderzoeksaanpak binnen de projecten te versterken. Tijdens het project zitten de initiatiefnemers regelmatig even samen met een lid van het begeleidende lectoraat om de vooruitgang van het project te bespreken. Na het project en de afronding ervan, wordt een onderzoeksverslag in de vorm van een boekje gepubliceerd door het begeleidende lectoraat (online en wellicht ook fysiek in een bundeling van onderzoeksverslagen en scripties).

Zie www.projectkunst.org voor meer informatie en hoe je een aanvraag kunt indienen.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be