Selectiecursus
Aanmeldingsformulier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
< Terug
Verder >
Voorletters
Roepnaam
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Gegevensverwerking
Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn gegevens.
Je gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het proces van onze selectiecursus.
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land
E-mailadres
Telefoonnummer
Pasfoto
Upload
JPG-formaat, max. 5MB
Opleidingstype
Dagopleiding
Parttime-opleiding
Opleiding(en)
Acteur
Performer
Regisseur
Opleiding(en)
Docent & regisseur (parttimeopleiding)

Je geeft aan dat je interesse hebt in de opleiding tot acteur. Voor jou geldt dan het algemene deel 1 van de selectiecursus, met nulronde. De velden waarin je de opdracht, je cv met levens-, theater- en filmervaring en de link naar je persoonlijk introductiefilmpje invult, zie je verderop bij blokje 8.

Je geeft aan dat je alléén interesse hebt in de opleiding tot performer. Voor jou geldt dan het  specifieke deel 1 van de selectiecursus, zonder nulronde. Deel 1 hiervoor op dinsdag 21 december 2021 heeft een aangepast programma dat dieper ingaat op deze richting en andere richtingen buiten beschouwing laat.

De specifieke selectiecursus met deel 1 voor alléén performen is vol, ook de wachtlijst hiervoor is vol en gesloten. Aanmelden voor deze specifieke selectiecursus is niet meer mogelijk.

Je geeft aan dat je alléén interesse hebt in de regie-opleiding. Voor jou geldt dan het specifieke deel 1 van de selectiecursus, zonder nulronde. Deel 1 hiervoor op dinsdag 21 december 2021 of maandag 10 januari 2022 heeft een aangepast programma dat dieper ingaat op deze richting en andere richtingen buiten beschouwing laat. 
De specifieke selectiecursus met deel 1 voor alléén regie is vol, vanaf nu zetten we je hiervoor op de WACHTLIJST.

Je geeft aan dat je interesse hebt in de opleidingen tot acteur en performer. Voor jou geldt dan het algemene deel 1 van de selectiecursus, met nulronde. De velden waarin je de opdracht, je cv met levens-, theater- en filmervaring en de link naar je persoonlijk introductiefilmpje invult, zie je verderop bij blokje 8.

Je geeft aan dat je interesse hebt in de opleidingen tot acteur en regisseur. Voor jou geldt dan het algemene deel 1 van de selectiecursus, met nulronde. De velden waarin je de opdracht, je cv met levens-, theater- en filmervaring en de link naar je persoonlijk introductiefilmpje invult, zie je verderop bij blokje 8.

Je geeft aan dat je interesse hebt in de opleidingen tot performer en regisseur. Voor jou geldt dan het algemene deel 1 van de selectiecursus, met nulronde. De velden waarin je de opdracht, je cv met levens-, theater- en filmervaring en de link naar je persoonlijk introductiefilmpje invult, zie je verderop bij blokje 8.

Je geeft aan dat je interesse hebt in de opleidingen tot acteur en performer en regisseur. Voor jou geldt dan het algemene deel 1 van de selectiecursus, met nulronde. De velden waarin je de opdracht, je cv met levens-, theater- en filmervaring en de link naar je persoonlijk introductiefilmpje invult, zie je verderop bij blokje 8.

Voorkeur(en)
deel 1 deel 2 deel 3 deel 4
  A 21 december 2021 24+25 januari of
26+27 januari 2022
7+8+9 februari 2022 23 februari 2022
  B 10 januari 2022
  C 11 januari 2022
  D 12 januari 2022
  E 13 januari 2022

Geef in bovenstaande tabel aan welke data van deel 1 je voorkeur geniet(en). Er wordt -indien organisatorisch mogelijk- met deze voorkeur(en) rekening gehouden. De data van deel 2, 3 en 4 zijn slechts van toepassing indien toegelaten.

Voorkeur
deel 1 deel 2
  A 6 april 2022 11 mei 2022 + 12 mei 2022
  B 7 april 2022 18 mei 2022 + 19 mei 2022

Geef in bovenstaande tabel aan welke datareeks je voorkeur geniet. Er wordt -indien organisatorisch mogelijk- met deze voorkeur rekening gehouden. De data van deel 2 zijn slechts van toepassing indien toegelaten. 

Lijst genoten opleidingen
-- Er zijn geen opleidingen ingevoerd. --
Voeg een opleiding toe aan de lijst
Type
Opleiding
Resultaat
Wanneer
Wanneer
Na hoeveel jaren
Type
Opleiding
Resultaat
Wanneer
Wanneer
Na hoeveel jaren
BELANGRIJK: het is noodzakelijk om alle opleidingen die je volgt of hebt gevolgd compleet in te vullen.
Heb je al eerder een selectiecursus gevolgd bij de Toneelacademie Maastricht?
Nee
Ja
Wanneer?
Resultaat

Volgde je de Vooropleiding of de Landelijke Oriëntatiecursus Theateronderwijs?
Nee
Ja
Wanneer?
Waar?

Overig toneelonderwijs
Resterende woorden: 250
Introductiefilmpje
Vul hier de link in naar jouw persoonlijk introductiefilmpje (bijvoorbeeld op YouTube of Vimeo) van maximaal 1 minuut. Zonder deze link is je aanmelding niet compleet. Zorg ervoor dat het filmpje tenminste tot eind november online blijft staan.

Theater- en filmervaring
Resterende woorden: 250
Vul hier in maximaal 250 woorden je CV in met je relevante theater- en filmervaring.
Opdracht
Resterende woorden: 250
Beschrijf (in maximaal 250 woorden) zo precies mogelijk een moment dat een diepe indruk op jou als toeschouwer gemaakt heeft. Een moment uit een scène, van een acteur, een beeld, in het theater of een film.
Niet van toepassing voor de gekozen opleiding.
Gelieve alle verplichte velden in te vullen.
Aanmelding versturen
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be