Biography

Hélène Vrijdag studeert in 2020 af aan de Performance opleiding op de Toneelacademie Maastricht. Haar werk centreert zich rondom overdonderende verstilling; rondom alle mogelijke manieren om het begrip stilte groots te belichamen als performer. Dit doet ze juist door altijd te vertrekken vanuit stem, geluid en muzikaliteit. 

Ze is sound-designer en sopraan met een grote liefde voor taal. Al schrijvend filosofeert ze tegelijkertijd over het woord als beperkt communicatiemiddel. Ze probeert dan ook zintuiglijk werk te maken en is daarbij gefascineerd door texturen in geluid, kleur, beeld en taal. 

Terugkerende elementen in haar werk zijn de vrouw, de mythe en het onaantastbare. Hélène maakt stille, feministische pleidooien om mensen in alle sereniteit te laten overvallen door andere waarheden. Als maker begint ze vanuit het theater om daarna het voorbijgaande van een performance te vereeuwigen in blijvende kunstvormen. Zo is haar werk ook te vinden in de vorm van beeldende (foto- of video)installaties, het gedrukte woord en mp3’s.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Website by Wies Hermans - Fuut.be