The Journey
Vierdejaars performers
2018

Language:
Engels

Physical Theatre

Geïnspireerd door de lyriek van Faust en de hedendaagse ‘broken English slang’ van onze Urban Dictionary raapt Anna Luka, vermomd als een mislukte Vaudeville entertainer,
een denkbeeldig jeugd dagboek op om terug te blikken op herinneringen die aan de grondslag liggen van haar morele ondergang.
In haar maakproces stuit ze op de volgende quote van Joseph de Maistre:
“Humanity is a monstrous centaur. He does not know what he wants; he wants what he does not want; he does not want what he wants; he wants to want; he sees within himself something which is not himself, and which is stronger than himself.”

Joseph de Maistre was een reactionair denker die geloofde in verlossing.
Anders dan Joseph de Maistre, gelooft Anna Luka niet in verlossing, maar toch zijn in haar werk nog wat sporen van religieuze sensibiliteit voelbaar.
Er is het besef van zonde, zonder een corresponderend idee van verlossing.
Er is het besef van betekenisloosheid, maar ook een afkeer ertegen.
Ja ja, de menselijke nostalgie voor betekenis.
Maar haar werk is niet bedoeld als illustratie van deze nostalgie. 
Er is geen kruisiging en het lichaam dat wordt getoond is niet bedoeld als illustratie van het lijden. Het lijf is, ondanks haar afkeer, toch op reis naar dat gebied van sensatie waar geen sporen van betekenis gevonden kunnen worden. Want dit gebied sluimert onder de oppervlakte van de alledaagsheid en vraagt om gezien te worden.

Tijdens het maakproces van haar nieuwe solo ‘The Journey’, stuit ze op korte verhalen van Witold Gombrowicz en ontdekt ze een gedeelde fascinatie voor de zwartgallige humor van een disfunctionele jeugd, geestelijke wanorde en armoede.
Ze gaat aan de haal met het onderwerp jeugdherinneringen, en komt er al schrijvende achter dat ze in oorlog is met het geheugen. Maar haar intentie is niet om te vergeten. Het is een strijd om het puin van jeugdherinneringen bijeen te schrapen en het te ontbinden van persoonlijkheid en tijd. Die ontbinding van tijd en persona wordt door haar ingebeeld als een soort vrijheid.

 

Concept, tekst en spel: Anna Luka da Silva
Bronnen: Faust van Goethe, Virginity van Witold Gombrowicz, Peter Paul Rubens, Urban Dictionary, Die Antwoord, Eminem, Eurythmie.
Met dank aan: Guilherme Miotto, Anthony van Gog, Benjamin Abel Meirhaeghe, Marc Zwietink.

Duration: 1h

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Website by Wies Hermans - Fuut.be