Peer Gynt (speelt David Westera)
Vierdejaars regisseurs en performers
2020

Afstudeerproductie

Bestaat een leugenaar?

De fantasie is misschien wel het mooiste geschenk dat de evolutie ons, de mens, gegeven heeft. We kunnen het zo gek niet bedenken. Maar ons vermogen tot verzinnen stelt ons ook in staat te liegen; om verzinsels als waarheden te verkondigen, of om de waarheid in ons voordeel om te buigen.

Liegen is misschien wel het sterkste wapen van ons individuele egoïsme: de waarheid is in onze maatschappij zo’n verheven idee, het meest waardevolle goed, en toch blijken we in staat haar verwerpen als vervangbare batterijen.

 

David Westera en Koen van Seuren studeren dit jaar allebei af aan de Toneelacademie Maastricht. Voor hun afstudeervoorstelling vonden ze inspiratie in Henrik Ibsen’s Peer Gynt, een verhaal over verzinsels, fantasie en losgeslagen ambitie.  Ben je jezelf je als je voortdurend liegt over wie je bent, en je leven bij elkaar verzint? Wat betekent dat, je 'ware aard', en wat is een identiteit waard als je kan liegen over wie je bent? Wat is ‘jezelf zijn’ überhaupt?

Deze voorstelling speelt in theater Heerlen (Limburgzaal) van Parkstad Limburg Theaters. Informatie over reserveringsmogelijkheden volgt. 

Coronamaatregelen


Laat onze afstudeerders niet tussen wal en schip raken!

Het zal je maar gebeuren: je staat als afstuderende acteur, performer, regisseur of vormgever helemaal klaar om de beroepspraktijk te bestormen en dan is er plots een lock down die zijn weerga en weerslag niet kent. De schade en achterstanden zijn enorm. Onze afstudeerders lopen daardoor een reële kans tussen wal en schip te raken.

Het Apollo Fonds wil hen heel graag een helpende hand toesteken om hun eigen projecten op kunnen starten en nader onder de aandacht van stakeholders en/of publiek kunnen brengen.

Dit kan het Apollo Fonds niet zonder uw financiële bijdrage.

Uw kaartje voor deze voorstelling is gratis maar toont u alstublieft uw waardering voor deze nieuwe generatie podiumkunstenaars door ruimhartig te doneren aan het Apollofonds.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknr. NL44 INGB 0007 8172 34, Stg. MCEM,  t.a.v. Apollo Fonds. Informatie over MCEM en het Apollo Fonds

Concept en tekst: David Westera en Koen van Seuren

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Website by Wies Hermans - Fuut.be