MEETING POINT
Vierde- en derdejaars performers en acteurs
2016

De wereld is complexer en onoverzichtelijker geworden. We beschouwen de wereld als ‘buitenwereld’, waarop we op geen enkele manier controle kunnen uitoefenen. We lijken geneigd om ons zowel fysiek als ideologisch af te sluiten en de blik naar binnen te keren.
Deze grote vlucht inwaarts resulteert in een afwachtende houding waarbij men uitsluitend met zichzelf en zijn eigen 'zelf' geoccupeerd is en niet langer waarde hecht aan of betrokken is bij de omgeving.

Onder begeleiding van Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot hebben derde- en vierdejaars studenten van de Toneelacademie Maastricht geoefend om de ander (opnieuw) te ontmoeten.
Een poging onze blikken weer naar buiten te keren en de spelregels van de ontmoeting opnieuw te bevragen.
 

Deze voorstelling is op locatie, u wordt 15 min. voor aanvangstijd opgehaald bij de Toneelacademie Maastricht, Lenculenstraat 31-33.
 

LET OP!

'Deze voorstelling maakt gebruik van een buddysysteem. Dit houdt in dat je verplicht (!) een voor jou onbekend (hoe onbekender, hoe beter) persoon (buddy) meeneemt naar de voorstelling. Reserveren gaat dus altijd per twee. 

Om de nieuwe ontmoetingen te stimuleren, lijkt het ons spannend als de helft van de zaal zal bestaan uit vreemden. Grijp deze kans om iemand op straat aan te spreken en mee te nemen. Uit ervaring kunnen we zeggen dat dat het leukst is. 

Speel met en denk na over:
- Komt de buddy uit uw peer group, of is het een vreemde?
- Bezoekt uw buddy frequent het theater?
- Verschilt u in veel opzichten van uw buddy?

LET OP: Zonder buddy, geen toegang !!!!

Met: Tim Bijtelaar, Caro Derkx, Annelieke Holland, Yela de Koning, Diederik Kreike, Ellie de Lange, Mark Lindeman, Nora Ramakers, Sam Scheuermann, Luca Tichelman
Begeleiding: Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot
Met dank aan: Marly Lemmens

Duration: 1h

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Website by Wies Hermans - Fuut.be