JOIE DE VIVRE - een onderzoekspresentatie
Derde- en vierdejaars regisseurs en performers en tweedejaars acteurs
2012

Naar aanleiding van de wens van Maastricht om Culturele hoofdstad 2018 te worden zijn studenten van de toneelacademie in dialoog gegaan met diverse identiteiten van Maastricht.

Nu de wereld meer en meer voor ons open ligt en mensen gestimuleerd worden om na te denken over nieuwe manieren van samenleven over de grenzen heen komt de vraag naar (culturele) identiteit centraal te staan.

Maar wat is identiteit?
Waar voel je je thuis?
Wie ben ik, wie bent u?
En: is er ook een gezamenlijk verhaal?'

De resultaten van deze ontmoetingen worden gepresenteerd in de Lambertuskerk op 14 t/m 17 november, telkens om 20.00 uur.

Warme kleding is aanbevolen!

Joie de Vivre is een samenwerkingproject van de Toneelacademie Maastricht, Tout Maastricht en St. Trajekt.
 

Gemaakt door:
Eva de Boer, Jurrien van Rheenen, Merel Smitt, Arjen Sinninghe Damsté en Jan Jasper de Vries
onder leiding van Carina Molier (Intensive Care 3am/TG Maastricht)


Met dank aan: Woningstichting Servatius, Zusters onder de bogen, studenten van Conservatorium Maastricht, Ciska Thomas, fans van het Maastrichtse levenslied, ‘the Lions’ Maastricht, damesdispuut Minx, bewoners van diverse wijken, Politie Zuid-Limburg, Peter Peters, Nol Voorst en vele anderen.

Duration: 2h

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Website by Wies Hermans - Fuut.be