Hans Beck
Derdejaars docent/regisseurs van de parttime-opleiding
2012

"Wenn man etwas lange genug tut, wird es natürlich."
 

Spel: Jennine Grootemarsink, Abdel Daoudi, Gary Blufpand, Jelle De Grauwe
Coach: Joost Horward

 

Duration: 45min

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Programs Productions Students
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Productions
Students
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Programs Productions Students
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Productions
Students
Website by Wies Hermans - Fuut.be