Dear panther Dear tiger
2008

Globe

Goed mooi is niet lelijk
Over meisjes die mans genoeg zijn

Globevoorstellingen zijn korte performances en presentaties die studenten zelf, zonder begeleiding, maken en spelen. Zowel vierde- en derdejaars met een uitgekristalliseerd verhaal, als eerste- en tweedejaars in de zoektocht naar hun theatertaal. Spannend en experimenteel, klein en intiem en soms ook wat groter. Maar altijd hun eigen blik op de wereld

Regie: Esther Schouten en Saartje Hoogland, derde- en tweedejaars theatermakers
Spel: Isis Cabolet, Carolien Spoor, Manuel Broekman, Thomas Dudkiewicz, eerstejaars acteurs en theatraal performers.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Website by Wies Hermans - Fuut.be