de plof
2009

Globe

Een beeldende en muzikale performance over wat er nou precies gebeurt op het moment, dat er iets valt dat heel groot is en met een enorme snelheid aangescheerd komt.

Een kleine gebeurtenis, uitgetrokken over een halfuur, zodat de tijd trager gaat en we daardoor helderder kunnen kijken.

vuur, explosies, vallende lichamen, gierende sirenes, brokstukken, paniekerige kabouters, een grote knal, huilende koren en
een prettig groen weiland

Een ode aan enge stiltes en verlichtend lawaai

5 seconden uitgerekt tot een halfuur

LET OP: Kan lastig zijn voor epileptici, op zekere momenten. Houdt dan je handen voor je gezicht.

GLOBE-VOORSTELLINGEN zijn (korte) presentaties en performances die studenten zelf, zonder begeleiding, maken en spelen. Zowel vierde- en derdejaars met een uitgekristalliseerd verhaal, als eerste- en tweedejaars in de zoektocht naar hun theatertaal. Spannend en experimenteel, klein en intiem en soms ook wat groter. Maar altijd een eigen blik op de wereld

Voor deze lokatievoorstelling is begeleiding geregeld, hiervoor kunt zich 15 min. voor aanvang van de voorstelling, melden bij de Toneelacademie.

gemaakt en gespeeld door Joost Maaskant, vierdejaars theatraal performer

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Website by Wies Hermans - Fuut.be