Fool for Love
Je weet dat we verbonden zijn, May. We zullen altijd verbonden zijn. Dat is lang geleden uitgemaakt
Een stuk over 2 geliefden
Een onmogelijke liefde
Een onontkoombare liefde
2 mensen die zich proberen te handhaven in een eeuwige cyclus

Kijk voor meer informatie op www.pesthuyspodium.nl
Tekst: Sam Shepard
Regie : Hanna van Mourik Broekman, vierdejaars theatermaker
Spel: Els Loix, Wouter Vermeiren, Frans Blom,
Andrei Mikes
do. 22 nov. 20.00
zo. 25 nov. 15.00 en 20.00
Pesthuys Podium, Vijfkoppen 1, Maastricht
€7.00
Reserveren: 043-3252912
Actuele voorstellingen
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1999