Master Theater

De master Theater richt zich op scenografen, kostuumontwerpers en regisseurs.
De master Theater is een unieke combinatie van een eigen professionele productie en een artistiek onderzoeksproject, intensief begeleid door master docenten, in samenwerking met partners uit de praktijk.

MASTERPROGRAMMA THEATER
In samenwerking met het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten Maastricht

Wat
Het masterprogramma stelt de realisatie van de professionele productie van de masterstudent en diens persoonlijke ontwikkelingsbehoeften centraal, waarbij artistiek onderzoek een sterke focus krijgt. De combinatie van groepsonderwijs in een reflexieve gemeenschap en een geïndividualiseerd begeleidingstraject biedt de masterstudent een uitstekende combinatie van verdiepende studie en professionele praktijkervaring. De masterstudent die een scenografie, kostuumontwerp of regie voor een professionele productie ontwikkelt en realiseert, wordt intensief begeleid in dialoog met het producerende huis in Nederland, België of Duitsland. 
Rond deze productie creëert de masterstudent een artistiek onderzoek dat het project positioneert binnen een ruimere artistieke en maatschappelijke context.

De centrale uitgangspunten van de master zijn:
1. de essentiële uitwisseling tussen regie en vormgeving (kostuumontwerp en scenografie), dramaturgie als inhoudelijk denkproces rond de productie en als relatie van het project met de wereld
2. artistiek onderzoek
3. transdisciplinariteit als een verkenning van niet–artistieke methodologieën
4. ondernemerschap als reflectie op de werkverhoudingen in het artistieke veld

De masterstudent brengt de verschillende aspecten van het productieproces en hun invloed op de artistieke werkwijze in kaart in een productiedossier.

Voor wie
De master theater richt zich op regisseurs, scenografen en kostuumontwerpers
• die aan het begin van hun carrière staan en op zoek zijn naar intensieve begeleiding binnen de theaterpraktijk
• die na een uitgebreid professioneel parcours behoefte hebben aan een periode van reflectie en herbronning
• die hun vaardigheden als artistiek onderzoeker willen ontwikkelen
• die het potentieel van cross-overs tussen scenografie en regie verder willen exploreren en de eigen capaciteiten hierin willen aanscherpen
• die nieuwe maatschappelijke relaties en organisatievormen willen verkennen en/of theaterprojecten buiten de geijkte theatercontext willen opzetten

De master theater richt zich op professionele theaterhuizen
• die hun nieuw regie- en vormgevingstalent een gefundeerde begeleiding willen geven
• die op zoek zijn naar de dialoog over talentontwikkeling en de artistieke begeleiding van (jong) talent
• die de modellen voor artistieke samenwerking tussen regisseurs en vormgevers willen verruimen

Programma
Het programma van de master is opgebouwd uit drie fasen waarin de student toewerkt naar het realiseren van de uiteindelijke professionele productie.

In de exploratiefase wordt de onderzoeksmatige benadering van het theaterproject uitgezet. De masterstudent ontwerpt een duidelijk afgebakende artistieke onderzoeksvraag. Binnen de onderzoekscontext ijkt en verrijkt hij de uitgangspunten van zijn masterproef.

In de integratiefase ligt de nadruk meer op de inrichting van de masterproef en het concretiseren van het artistiek onderzoek. Contextualiseren en positioneren zijn hierin belangrijke begrippen.

De masterproef - het concrete theaterproject (de individuele scenografie, kostuumontwerp of regie) -  vindt plaats in de realisatiefase. Deze concrete praktijkervaring vormt de finale input voor het productiedossier. De masterstudent rondt zijn artistiek onderzoek af in de masterproef en geeft vervolgens een kritische reflectie daarop.  
Het curriculum is uitgebouwd uit seminars die variëren in werkvorm, duur en inhoud rond de vier uitgangspunten van de master:
• regie en scenografie
• artistiek onderzoek
• transdisciplinariteit
• ondernemerschap 

De Toneelacademie functioneert als thuisbasis, maar de master theater wil bewust nomadisch zijn en vanuit een etnografische attitude specialisten op hun eigen werkterrein ontmoeten. Deze ‘fieldtrips’ hebben de ontmoeting met specialisten in hun ‘natuurlijke habitat’ als doel. Het wordt zo mogelijk om kennis te maken met individuele kunstenaars, wetenschappers en specialisten, maar ook met het netwerk waarvan ze deel uit maken.
De continue geïndividualiseerde begeleiding vanuit de opleiding en regelmatig groepsoverleg tussen de masterstudenten (peer-to-peer intervisie) zorgt voor continuïteit en kwaliteitsbewaking door de drie fasen heen.  

De ontmoetingsmomenten worden vooral georganiseerd op maandag en dinsdag, en kunnen plaatsvinden in Maastricht en/of op locatie. Het zwaartepunt van de collectieve momenten ligt in de exploratiefase (1ste semester). De master is daardoor combineerbaar met andere projecten. 

Neem een kijkje in het huidige programma van de Masteropleiding.

Incidenteel een workshop volgen om te kijken of het iets voor je is of gewoon omdat het een heel interessante workshop is kan ook. Maak een keuze en neem contact op met de coördinator Bart Van den Eynde.

Weten wie de huidige Masterstudenten zijn en hoe hun Mastertraject er uit ziet?
Mario Leko
Eva Line de Boer
Greet Vissers
Akram Sulayman
Jolanda de Groot
Janne de Bruin

De Master Theater Maastricht is goed te combineren met andere projecten waar je eventueel mee bezig bent. Je studieplanning maak je in overleg met je studiecoördinator. De totale studiebelasting omvat 85 EC welke wordt verdeeld over 2 jaar.
Coördinator is Bart Van den Eynde.
Voor meer informatie over de master kan je met hem contact opnemen:

bart.vandeneynde@zuyd.nl
tel BE +32/(0)476 – 595866
 

Uitgangspunten

1. Regie & Scenografie
VertrekkEnd vanuit de autonomie van beide disciplines, biedt de master de mogelijkheid om op een concrete manier alternatieve samenwerkingsmodellen tussen vormgeving en regie te verkennen. 
Theater is per definitie een interdisciplinaire kunstvorm waarin een groep kunstenaars elk vanuit hun specialisme samen werken aan een ‘gesamtkunstwerk’. Vanuit die vaststelling brengt de master regisseurs en vormgevers samen binnen een studiegroep om, los van productiedwang, te onderzoeken hoe het vakmanschap en de specifieke benadering van de ene discipline verrijkend kan zijn voor de andere.

Enkele samenwerkingspartners

• Theater Bonn
• Theater Aachen
• Theater und Orchester Heidelberg
• Vlaamse Opera Antwerpen
• Laika, Antwerpen
• Toneelgroep Maastricht
• NTGent
• HETPALEIS, Antwerpen
• KVS, Brussel
• Nederlandse Reisopera
• Theater Regensburg