Master Theater

MASTER THEATER
Ben jij scenograaf, kostuumontwerper of regisseur?
Heb je recent je bacheloropleiding afgerond en wil je je kennis verdiepen? Of zit je juist al jaren in het vak en vind je het nu tijd voor herbezinning, herbronning en ben je op zoek naar een masteropleiding die jou inspireert en jouw vakkennis verbreedt?


Met de master Theater scherp je je capaciteiten aan en bouw je een schat aan professionele praktijkervaring op. In de vorm van groepsonderwijs, in een reflexieve gemeenschap en een geïndividualiseerd begeleidingstraject, krijg je tijdens deze studie de mogelijkheid om zowel een eigen professionele productie te realiseren als een artistiek onderzoeksproject op te starten - binnen of buiten de geijkte theatercontext.


Intensieve begeleiding door vakmensen
Je wordt tijdens deze tweejarige master intensief begeleid door vakdocenten die zijn verbonden aan de Toneelacademie. Tijdens deze tweejarige masteropleiding wordt ook nauw samengewerkt met partners uit de praktijk in Nederland, België en Duitsland.

Jij staat centraal
Of meer concreet:
·       jouw persoonlijke ontwikkelingsbehoeften
·       de professionele productie die door jou zal worden gerealiseerd
·       het artistieke onderzoek dat door jou zal worden verricht.

Terwijl je een scenografie, kostuumontwerp of regie ontwikkelt en realiseert voor een professionele productie, word je - in dialoog met het producerende huis in Nederland, België of Duitsland - intensief begeleid. Rondom jouw productie creëer je een artistiek onderzoek, dat het project positioneert binnen een ruimere artistieke en maatschappelijke context.

Centrale uitgangspunten van de Master Theater:
1. de uitwisseling tussen regie en vormgeving | kostuumontwerp en scenografie, dramaturgie als inhoudelijk denkproces rond de productie en als relatie van het project met de wereld is essentieel.
2. artistiek onderzoek
3. transdisciplinariteit, als een verkenning van niet–artistieke methodologieën
4. ondernemerschap, als reflectie op de werkverhoudingen in het artistieke veld.

Als masterstudent breng jij - in een productiedossier - de verschillende aspecten van het productieproces en de invloed van deze verschillende aspecten op de artistieke werkwijze in kaart.

Voor wie is deze masteropleiding?
De master Theater richt zich op scenografen en kostuumontwerpers en regisseurs:
• die aan het begin van hun carrière staan en op zoek zijn naar intensieve begeleiding binnen de theaterpraktijk door vakmensen
• die na een uitgebreid professioneel parcours behoefte hebben aan een periode van reflectie en herbronning
• die hun vaardigheden als artistiek onderzoeker willen ontwikkelen
• die het potentieel van cross-overs tussen scenografie en regie verder willen exploreren en de eigen capaciteiten hierin willen aanscherpen
• die nieuwe maatschappelijke relaties en organisatievormen willen verkennen en/of theaterprojecten buiten de geijkte theatercontext willen opzetten.

Interessant voor professionele theaterhuizen
De master richt zich met name ook op professionele theaterhuizen in Nederland, België of Duitsland.:
• die hun nieuw regie- en vormgevingstalent een gefundeerde begeleiding willen geven
• die op zoek zijn naar de dialoog over talentontwikkeling en de artistieke begeleiding van (jong) talent
• die de modellen voor artistieke samenwerking tussen regisseurs en vormgevers willen verruimen.

Opbouw van de masteropleiding
Het programma is opgebouwd uit drie fasen, waarin de student toewerkt naar het realiseren van de uiteindelijke professionele productie:

1. de exploratiefase
In deze fase wordt de onderzoeksmatige benadering van het theaterproject uitgezet. Je ontwerpt een duidelijk afgebakende artistieke onderzoeksvraag. De uitgangspunten van deze masterproef ijkt en verrijkt jou, als student, binnen de onderzoekscontext.
2. de integratiefase
De nadruk ligt in deze fase meer op de inrichting van de masterproef en het concretiseren van het artistiek onderzoek - contextualiseren en positioneren zijn hierin belangrijke begrippen.
3. de realisatiefase
De masterproef - het concrete theaterproject (de individuele scenografie, kostuumontwerp of regie) -  vindt plaats in de realisatiefase. Deze concrete praktijkervaring vormt de finale input voor het productiedossier. Je rondt het artistiek onderzoek af in de masterproef en geeft vervolgens een kritische reflectie daarop.

Vier uitgangspunten
Het curriculum is uitgebouwd uit seminars die variëren in werkvorm, duur en inhoud rond de vier uitgangspunten van de master:
• regie en scenografie
• artistiek onderzoek
• transdisciplinariteit
• ondernemerschap

Een nomadische opleiding
De Toneelacademie is tijdens je opleiding een sterke thuisbasis. Daarnaast zal je veel onderweg zijn - wij noemen de opleiding zelfs nomadisch! Vanuit een etnografische attitude ontmoet je specialisten op hun eigen werkterrein, .in hun ‘natuurlijke habitat’. Tijdens deze ‘fieldtrips’ maak je kennis met individuele kunstenaars, wetenschappers en specialisten, en, heel belangrijk, ook met het netwerk waarvan ze deel uitmaken.

De continue, geïndividualiseerde begeleiding vanuit de opleiding en regelmatig groepsoverleg tussen de masterstudenten - peer-to-peer intervisie - zorgt voor continuïteit en bewaakt de kwaliteit van de opleiding en voortgang van de studenten door de drie fasen heen. 

Vaste ontmoetingsmomenten
De ontmoetingsmomenten worden vooral georganiseerd op maandag en dinsdag. Dit kan bij de Toneelacademie in Maastricht, maar ook op locatie. Het zwaartepunt van de collectieve momenten ligt in het eerste semester - in de exploratiefase. De master is daardoor zeker combineerbaar met andere projecten.

MASTERPROGRAMMA THEATER
In samenwerking met het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten Maastricht

Neem een kijkje in het huidige programma van de Masteropleiding.

Twijfel je of deze opleiding is wat je zoekt?
Misschien ben je nog niet overtuigd en twijfel je of deze opleiding voor jou geschikt is. Om je twijfels weg te nemen en je de mogelijkheid geven om een beter beeld te krijgen van een workshop volgen om te kijken of het iets voor je is of gewoon omdat het een heel interessante workshop is kan ook. Maak een keuze en neem contact op met de coördinator Bart Van den Eynde.

De onderstaande Masterstudenten geven je een inkijk in hoe zij deze masteropleiding Theater ervaren en hoe hun mastertraject eruit ziet:
Mario Leko,
Eva Line de Boer

Greet Vissers
Akram Sulayman
Jolanda de Groot
Janne de Bruin

De Master Theater Maastricht is goed te combineren met andere projecten. Je studieplanning maak je in overleg met je studiecoördinator. De totale studiebelasting omvat 85 EC welke wordt verdeeld over 2 jaar.

Coördinator van opleiding is Bart Van den Eynde. Voor meer informatie over de master kan je met hem contact opnemen via e-mail bart.vandeneynde@zuyd.nl of telefonisch via: 
+32/(0)476 – 595866 (België)
+31(0)6 3807 3355 (Nederland)
 

Uitgangspunten

1. Regie & Scenografie
De master Theater biedt – vertrekkend vanuit de autonomie van beide disciplines - de mogelijkheid om, op een concrete manier, alternatieve samenwerkingsmodellen tussen vormgeving en regie te verkennen. 
Theater is per definitie een interdisciplinaire kunstvorm: een groep kunstenaars werkt, elk vanuit hun specialisme, samen aan een ‘gesamtkunstwerk’. Vanuit deze vaststelling brengt de opleiding regisseurs en scenografen samen om te onderzoeken hoe het vakmanschap en de specifieke benadering van de ene discipline  de andere discipline kan verrijken. Dit wordt gedaan binnen een studiegroep en los van productiedwang.

Enkele samenwerkingspartners