Opleidingen

Op dit moment is nog mogelijk: Aanmelden voor de post academische opleiding tot theaterdocent en voor de Master Courses Theatre. 

Nieuwe aanmeldprocedure voor opleidingen acteur, performer en regisseur met loting

Op 1,2 en 3 oktober 2014 komt op deze site het aanmeldingsformulier voor de algemene selectiecursus 2015 beschikbaar voor de richtingen acteur, performer en regisseur.

Omdat er veel meer aanmeldingen verwacht worden dan dat wij kunnen plaatsen, gaan we voor deze algemene selectie gebruik maken van een lotingsysteem.

De ontvangst van het formulier betekent dus niet meer automatisch dat je kan deelnemen aan de selectie! Je hoort van ons binnen een maand of je ingeloot bent of niet, of dat je op een wachtlijst staat. Pas daarna gaat de betalingsprocedure van start.

 

Wil je aanmelden voor alléén performer of alléén regie, dan is er geen loting. Voor deze aanmeldingen als ook voor de richtingen parttime opleiding docent/regisseur en theatervormgeving/theaterkostuumontwerp geldt: Aanmelden is mogelijk vanaf 1 oktober 2014, plaatsing op volgorde van binnenkomst, zolang er plaats is. Hiervoor is dus geen lotingsysteem.

Bachelors
Voltijdse HBO-opleidingen (4 jaar)
Door een intensieve elemen­taire training leer je omgaan met alle theater­vormen. Acteren is een vak waar je zelf midden in staat. Theater, film en televisie zijn je toekomst.
Je maakt voorstellingen met jezelf. Je zoekt de grenzen op tussen theater en andere kunstvormen. De cross-over is het broedgebied van de performer.
Je leert hoe je jouw verhaal omzet in theater. Je gaat met medespelers aan de slag om dat verhaal zo scherp mogelijk te vertellen.
Je wordt opgeleid tot zelfstandig ontwerper van theatrale producties. Je komt in contact met een internationaal netwerk van theatermakers, podia en gezelschappen.
Parttime-opleiding (3 jaar)
Je vaardigheid als speler geeft je vakkennis en passie in je werk als docent en regisseur.
Post-academische opleiding (1 jaar)
Wil je anderen inspireren tot de kunst van het toneelspel, haal dan hier je docentenbevoegdheid.
Master Course
Door onderzoek, verdiepingsdagen, masterclasses en het realiseren van een masterproef verdiep je je in je vakgebied.
Vooropleiding docent/regisseur

Het doorlopen van een vooropleiding garandeert de toelating tot de parttime-opleiding niet, maar je kan er wel ontdekken of een toekomst in het theatervak iets voor je is.

Lectoraat

Het lectoraat en de kenniskring Nieuwe Theatraliteit vormen een vierjarig onderzoeksproject dat is opgezet vanuit de behoefte aan heroriëntatie en reflectie op de positie en functie van de podiumkunsten in de hedendaagse cultuur en samenleving.

Jekerstudio

De Jekerstudio - European Centre for Performing Arts - is als projectorganisatie onderdeel van de Toneelacademie Maastricht. Het is een plek waar jong Europees theatertalent terecht kan voor verdieping van en reflectie op een internationale beroepspraktijk. Dit wordt onder meer gerealiseerd door de organisatie van masterclasses, workshops en vakinhoudelijke conferenties en festivals.