Aanmeldingsformulier
Selectiecursus 2018

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Voorletters:
Roepnaam:
Achternaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Straat:
Nummer:
Woonplaats:
Postcode:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Pasfoto: (Alleen JPEG, Max. 1MB)

OPLEIDING
Opleidingstype:
Dagopleiding Parttime-opleiding
GENOTEN ONDERWIJS
BELANGRIJK: Het is noodzakelijk om hieronder alle opleidingen die je volgt of hebt gevolgd compleet in te vullen.
-- Er zijn geen opleidingen ingevoerd --
Voeg een opleiding toe aan de lijst:
Type:

GENOTEN TONEELONDERWIJS
Heb je al eerder een selectiecursus gevolgd bij de Toneelacademie Maastricht?
Ja Nee
Volgde je de Vooropleiding of de Landelijke Oriëntatiecursus Theateronderwijs?
Ja Nee
Overig toneelonderwijs:
Resterende woorden: 250.
INTRODUCTIEFILMPJE
Introductiefilmpje:
Vul hier de link in naar jouw persoonlijk introductiefilmpje (bijvoorbeeld op YouTube of Vimeo) van maximaal 1 minuut. Zonder deze link is je aanmelding niet compleet. Zorg ervoor dat het filmpje tenminste tot 15 november 2017 online blijft staan.
THEATER- EN FILMERVARING
Vul hier in maximaal 250 woorden je CV in met je relevante theater- en filmervaring.
Resterende woorden: 250.