dites-moi
Eerstejaars regisseurs
2024

aaaaAæAAAaaäaaaaââàaaaaÀaaaåaaAAAA
āáàäaAAææäaaAaAaAĀAaaàaaaaäáâaaAA
AAAaaaäaàæAAAAaAAAÁÄAAaaaáäâââAAÀ
äaaAaAaAĀAaaàaaaaäáâaaAAAAAaaaäaàæ
AAAAaAAAÁÄAAaaaáäâââAAÀaAĀAaaàaaa
aäáâaaAAAAAââàaaaaÀaaaåaaAAAAāáàäaA
AææäaaAaAaAĀAaaàaaaaäáâaaAAAAAaaaä
aàæAAAAaAAAÁÄAAaaaáäâââAAÀäaaAaAa
AĀAaaàaaaaäáâaaAAAAAaaaäaàæAAAAaAA
AÁÄAAaaaáäâââAAÀaAĀAaaàaaaaââàaaaaÀ
aaaåaaAAAAāáàäaAAææäaaAaAaAĀAaaàaa
aaäáâaaAAAAAaaaäaàæAAAAaAAAÁÄAAaaa
áäâââAAÀäaaAaAaAĀAaaàaaaaäáâaaAAAAAa
aaäaàæAAAAaAAAÁÄAAaaaáäâââAAÀaAĀAa
aàaaaaaaaAæAAAaaäaaaaââàaaaaÀaaaåaaaa
aAæAAAaaäaaaaââàaaaaÀaaaåaaaaaAæAAAaaäaaaaââàaaaaÀaaaåaaaaaAæAAA
aaäaaaaâ âàaaaaÀaaaåaaaaaAæAAAaaäaaaaââàaaaaÀaaaåaaaaaAæAAAaaäaaaa
ââàaaaaÀaaaåaaaaaaAæAAAaaäaaaaââàaaaaÀaaaåaaAAAAāáàäaAAææäaaAaAa
AĀAaaàaaaaäáâaaAAAAAaaaäaàæAAAAaAAAÁÄAAaaaáäâââAAÀäaaAaAaAĀAaaà
aaaaäáâaaAAAAAaaaäaàæAAAAaAAAÁÄAAaaaáäâââAAÀaAĀAaaàaaaaäáâaaAAA
AAââàaaaaÀaaaåaaAAAAāáàäaAAææäaaAaAaAĀAaaàaaaaäáâaaAAAAAaaaäaàæ
AAAAaAAAÁÄAAaaaáäâââAAÀäaaAaAaAĀAaaàaaaaäáâaaAAAAAaaaäaàæAAAAa
AAAÁÄAAaaaáäâââAAÀaAĀAaaàaaaaââàaaaaÀaaaåaaAAAAāáàäaAAææäaaAaAa
AĀAaaàaaaaäáâaaAAAAAaaaäaàæAAAAaAAAÁÄAAaaaáäâââAAÀäaaAaAaAĀAaaà
aaaaäáâaaAAAAAaaaäaàæAAAAaAAAÁÄAAaaaáäâââAAÀaAĀAaaàaaaaaaaAæAA
AaaäaaaaââàaaaaÀaaaåaaaaaAæAAAaaäaaaaââàaaaaÀaaaåaaaaaAæAAAaaäaaa
aââàaaaaÀaaaåaaaaaAæAAAaaäaaaaââàaaaaÀaaaåaaaaaAæAAAaaäaaaaââàaaa
aÀaaaåaaaaaAæAAAaaäaaaaââàaaaaÀaaaåaaaaaaAæAAAaaäaaaaââàaaaaÀaaaå
aaAAAAāáàäaAAææäaaAaAaAĀAaaàaaaaäáâaaAAAAAaaaäaàæAAAAaAAAÁÄAAa
aaáäâââAAÀäaaAaAaAĀAaaàaaaaäáâaaAAAAAaaaäaàæAAAAaAAAÁÄAAaaaáäâââ
AAÀaAĀAaaàaaaaäáâaaAAAAAââàaaaaÀaaaåaaAAAAāáàäaAAææäaaAaAaAĀAaa
àaaaaäáâaaAAAAAaaaäaàæAAAAaAAAÁÄAAaaaáäâââAAÀäaaAaAaAĀAaaàaaaaä
áâaaAAAAAaaaäaàæAAAAaAAAÁÄAAaaaáäâââAAÀaAĀAaaàaaaaââàaaaaÀaaaåa
aAAAAāáàäaAAææäaaAaAaAĀAaaàaaaaäáâaaAAAAAaaaäaàæAAAAaAAAÁÄAAaa
aáäâââAAÀäaaAaAaAĀAaaàaaaaäáâaaAAAAAaaaäaàæAAAAaAAAÁÄAAaaaáäâââ
AAÀaAĀAaaàaaaaaaaAæAAAaaäaaaaââàaaaaÀaaaåaaaaaAæAAAaaäaaaaââàaaa
aÀaaaåaaaaaAæAAAaaäaaaaââàaaaaÀaaaåaaaaaAæAAAaaäaaaaââàaaaaÀaaaåa
aaaaAæAAAaaäaaaaââàaaaaÀaaaåaaaaaAæAAAaaäaaaaââàaaaaÀaaaåaa

Spel en Regie: Rinath Asser, Timo Fluit, Hedzer Seffinga, Merel Snoeks, Noah Vandebosch, Esmeé Voskamp en Teuntje Wolters
Begeleiding: Mara van Vlijmen
Inspiratie: Roland Topor

Duur: 1u 45min

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be