18 maart 2020
Corona maatregelen

De Toneelacademie Maastricht volgt de richtlijnen van de overheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Ministerie van Volksgezondheid, het Ministerie van Buitenlandse Zaken (reisadvies) en de Vereniging Hogescholen.

Na zorgvuldig overleg met Zuyd Hogeschool zijn de volgende maatregelen genomen:

Besluiten op hoofdlijnen voor de Toneelacademie:

· Vanaf 16 maart is de Toneelacademie, net als alle locaties van Zuyd, gesloten voor studenten tot 6 april.

· Studenten van de Toneelacademie hebben tot woensdag 18 maart 13.00 uur de tijd om benodigde spullen op te halen, daarna zijn we dicht.

· De coördinatoren en hun kernteams en hun huidige (gast)docenten onderzoeken hoe er op afstand (d.w.z digitaal) alternatief onderwijs aangeboden kan worden. Op deze wijze proberen zij er (samen met de studenten) voor te zorgen dat het onderwijs proces niet tot stilstand komt en eventuele studievertraging tot een minimum te beperken.

· De Docentenstudiedag, de Berlijnreis, de Avicenna cursus, de Open Dag gaan NIET door. Over de (extra) activiteiten die vanaf mei gepland staan nemen we na 06 april een besluit.

Nb raadpleeg Zuydnet voor de actuele stand van zaken m.b.t. de landelijke maatregelen, een uitvoerige Q&A en aanvullende relevante Corona info.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be