Portfolio
Landjuweelfestival, De Bosjes (2022), Filet Puur, Foto: Karolina Maruszak
Landjuweelfestival, De Bosjes (2022), Filet Puur, Foto: Karolina Maruszak
Landjuweelfestival, De Bosjes (2022), Filet Puur, Foto: Karolina Maruszak
Landjuweelfestival, De Bosjes (2022), Filet Puur, Foto: Karolina Maruszak
Landjuweelfestival, De Bosjes (2022), Filet Puur, Foto: Karolina Maruszak
Regiestage De Bosjes (2022) Filet Puur, Foto: David Hamal
Regiestage De Bosjes (2022) Filet Puur, Foto: David Hamal
Sufferfest (2021), Filet Puur Bilzen
Sufferfest (2021), Filet Puur Bilzen
De Angst van de Werkmens (2021) Filet Puur Bilzen
De Angst van de Werkmens (2021) Filet Puur Bilzen
De Angst van de Werkmens (2021) Filet Puur Bilzen
Regiepracticum Women with men inside watching women (2021) Toneelacademie Maastricht
Regiepracticum Women with men inside watching women (2021) Toneelacademie Maastricht
Still captatie regiepracticum Women with men inside watching women (2021)
Maakblok Panic Room (2021) Toneelacademie Maastricht
Maakblok Panic Room (2021) Toneelacademie Maastricht
Maakblok Panic Room (2021) Toneelacademie Maastricht
Scènebeeld Anne Frank (2019) Fotograaf: Pieter Van der Aa
Promotiebeeld Anne Frank (2019) Fotograaf: Pieter Van der Aa
Scènebeeld Anne Frank (2019) Fotograaf: Pieter Van der Aa
Scènebeeld Anne Frank (2019) Fotograaf: Pieter Van der Aa
Scènebeeld Anne Frank (2019) Fotograaf: Pieter van der Aa
Scènebeeld STEREO (2017) Tekst: Frank Siera Productie: Cc De Bogaard
Scènebeeld STEREO (2017) Tekst: Frank Siera Productie: Cc De Bogaard
Scènebeeld STEREO (2017) Tekst: Frank Siera Productie: Cc De Bogaard
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Photo: Ifigeneia
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Programs
Productions
Students
Publications
Publications
Website by Wies Hermans - Fuut.be