Regisseur

Tijdens de Regie Opleiding van de Toneelacademie Maastricht leer je alle facetten van het regisseren. Je gaat aan de slag met klassiekers of nieuwe teksten. Soms schrijf je zelf. Je maakt bewegingstheater of muziektheater. Je speelt en werkt met acteurs. Waar nodig maak je gebruik van geluidssamples of video. De Regie Opleiding loopt in het begin parallel aan die van de acteurs en de theatraal performers. Je leert omgaan met oude en nieuwe theatervormen. Je traint de expressiviteit van je lichaam en je stem. Je traint ook het werken met acteurs. Je leert werken met camera’s, geluid en nieuwe media. In projecten maak je kennis met de meest uiteenlopende speelstijlen, regiestijlen en media. Je ontwikkelt je eigen theatertaal. Regisseren is communiceren: je moet jouw visie kunnen overbrengen naar anderen. En dat vraagt flink wat inlevings- en doorzettingsvermogen.

In de theorielessen ontdek je de theatertraditie en ons cultureel verleden. Je slaat de brug naar het heden en de toekomst. Hoe zien de podiumkunsten er over twintig jaar uit? Wat kunnen nieuwe media betekenen in je werk als regisseur? Je ontwikkelt dramaturgische concepten en nieuwe modellen van theater maken. En je doet onderzoek naar je eigen theatrale richting, bijvoorbeeld door het schrijven van een essay.

Samen met je studiebegeleider stippel je een eigen studieroute uit. Je loopt verschillende stages. Je maakt voorstellingen in Nederland en daarbuiten. De docenten van de Toneelacademie staan met één been in de actieve podiumkunstenpraktijk van Nederland of Vlaanderen. Ze gaan de uitdaging aan om met jou nieuwe theatrale paden uit te zetten, in oefeningen, improvisaties en kleine theaterprojecten. Met als eindbestemming jouw eigenheid als regisseur.

De Regie Opleiding is een voltijdse dagopleiding van 4 jaar
Coördinator: Aram Adriaanse

Lessen

Hoofdvakken: regisseren en theatermaken
Theorie: dramaturgie, theatergeschiedenis, cultuurbeschouwing, filmanalyse, theaterbestelTechniek: spraak, zang en beweging

Na het behalen van het propedeusejaar volg je tot het begin van het derde jaar een lineair lesprogramma. Daarin komen bovenstaande elementen aan bod.

Structuur

De onderwijsopzet is hetzelfde als bij de opleiding voor acteur en theatraal performer. Ook als regisseur volg je een lineair basisprogramma van twee jaar en een bovenbouwprogramma met stages en werkplaatsprojecten.