Theater & Openbaarheid

Hoofdauteurs: Kattenbelt, Michael Johannes (Auteur), Bleeker, Maaike Anne (Auteur)
Uitgave: in opdracht van en in coproductie met het Lectoraat Nieuwe Theatraliteit van de Hogeschool Zuyd (Toneelacademie Maastricht) en het Theater Instituut Nederland
ISBN: 978-90-70892-86-9 en 978-90-70892-86-3

Bibliotheek Toneelacademie Maastricht

Na de wat in zichzelf gekeerde jaren negentig van de vorige eeuw zijn er weer theatermakers, dramaturgen en schrijvers die zich nadrukkelijk met maatschappelijke en politieke kwesties bezighouden. Zij tonen nieuwe vormen van engagement, doorgaans meer persoonlijk en in een grotere diversiteit dan voorheen.

Deze bundel begint met drie beschouwingen waarin wordt ingegaan op recente ontwikkelingen in de samenleving die hebben geleid tot een veranderde openbaarheid en tot nieuwe manieren van het theater om zich daartoe te verhouden. Vervolgens zijn er zes bijdragen van makers en dramaturgen die met de redactie bijeengekomen zijn om zich over deze veranderingen te buigen en te reflecteren op hun eigen theaterpraktijk. Wat zijn de mens- en maatschappijbeelden van deze theatermakers? Hoe zijn die in hun voorstellingen tot uitdrukking gebracht? Wat wilden zij bereiken bij hun publiek?

De bundel besluit met een beknopte schets van het actuele debat over theater en engagement. Dit boek is geschreven vanuit de intentie aan dit debat een bijdrage te leveren en huidige en toekomstige theatermakers en toeschouwers te inspireren in de zoektocht naar theater dat er toe doet.

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Foto: Hunting
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be