Fool for Love
2007

Je weet dat we verbonden zijn, May. We zullen altijd verbonden zijn. Dat is lang geleden uitgemaakt
Een stuk over 2 geliefden
Een onmogelijke liefde
Een onontkoombare liefde
2 mensen die zich proberen te handhaven in een eeuwige cyclus

Kijk voor meer informatie op www.pesthuyspodium.nl

Tekst: Sam Shepard
Regie : Hanna van Mourik Broekman, vierdejaars theatermaker
Spel: Els Loix, Wouter Vermeiren, Frans Blom,
Andrei Mikes

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be