Als Maria Magdalena (was reeds te zien tijdens Musica Sacra)
2005

Ze is onder vele namen bekend: Zwarte Madonna, Maria Sophia, Hogepriesteres, St. Marie de Madeleine, maar de bekendste kwalificatie is toch die van hoer. Een vrouw die als apostola apostolorum (apostel der apostelen) onafhankelijk en vol overtuiging de wereld tegemoet trad. Een handelwijze die de patriarchale Kerk haar in de loop der geschiedenis niet in dank zou afnemen. De Christelijke traditie creëerde de mythe van de bekeerde prostituee: Maria, van wie zeven duivelen waren uitgevaren. Ruim veertienhonderd jaar lang lag het Evangelie van Maria Magdalena verborgen onder het Egyptische woestijnzand. De vondst van dit Evangelie en de vondst van vele vroegchristelijke geschriften bij Nag Hammadi (1945) wierpen een nieuw licht op de historische Maria Magdalena. Een licht uit de tijd dat er nog geen Vaticaan bestond, maar Rome deed er het zwijgen toe. De Magdaleense is vereerd en verguisd. En volgens sommigen een bedreiging voor de apostel Petrus en de machtsbasis van het Vaticaan. Wat als de autoriteit van Maria Magdalena die machtsbasis gevormd zou hebben? Hoe zou de geschiedenis eruitgezien hebben, had men anders gehandeld; zoals Maria Magdalena? Floris Visser bezocht St. Baume en sprak met Maria Magdalena-kenners als kardinaal Simonis, professor Gilles Quispel, Maria de Groot en Esther de Boer over de vraag ‘Wat, als Maria Magdalena?’. Portret van een geliefde en gehate apostel.

een evangelie dat ruim vijftienhonderd jaar verborgen lag. De keten der vergetelheid is doorbroken..."

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Opleidingen
Opleidingen
Producties
Studenten
Publicaties
Publicaties
Website by Wies Hermans - Fuut.be