Zus van
Derdejaars regisseurs en acteurs
2015

Ismene, zus van Antigone, zwicht voor overmacht en moet niets hebben van grote woorden en verheven idealen. Ze kiest voor het leven. Voor de kleine, maar uiterst waardevolle dingen van dat leven.

Iedereen waarvan ik ook maar een beetje gehouden heb

Iedereen waarmee ik ook maar een beetje verbonden was

Ging dood

Omdat ze dingen wilden doen of iets niet wilden laten

Regie en concept: Heléne Binder
Spel: Hannah Boer
Tekst: Lot Vekemans
Begeleiding: Casper Vandeputte
Dramaturgie: Tom Blokdijk
Vormgeving: i.s.m. Hanne Pierrot

Duration: 45min

Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Programs Productions Students
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Productions
Students
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM Programs Productions Students
Toneelacademie MaastrichtToneelacademieTAM
Programs
Productions
Students
Website by Wies Hermans - Fuut.be